Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE131: นายหน้าอสังหาฯ
(เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

RE131: นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) รุ่นที่ 50
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย