Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมงานอบรมที่ผ่านมา

รวมภาพงานอบรมที่ผ่านมาของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จากปี 2544 - ปัจจุบัน

RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
14 - 15 สิงหาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE131: นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
2 - 4 สิงหาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด
19 - 20 กรกฎาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน
10 - 13 กรกฎาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน
10 - 13 กรกฎาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE134: Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
24 - 25 มิถุนายน 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE171: การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง
19 - 21 มิถุนายน 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
12 - 15 มิถุนายน 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE131: นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
4 - 5 มิถุนายน 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
4 - 5 มิถุนายน 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE132: Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ
27 - 28 พฤษภาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
27 - 28 พฤษภาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้
11 - 12 พฤษภาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE164: เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล
10 - 11 พฤษภาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด
26 - 27 เมษายน 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE131: นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
19 - 21 เมษายน 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน
27 - 30 มีนาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE134: Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
25 - 26 มีนาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE171: การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง
20 - 22 มีนาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
13 - 16 มีนาคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE163: วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow
12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE132: Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE131: นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE164: เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล
25 - 26 มกราคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
16 - 17 มกราคม 2562
งานอบรมที่ผ่านมา
RE171: การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง
19 - 21 ธันวาคม 2561
งานอบรมที่ผ่านมา
RE134: Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
17 - 18 ธันวาคม 2561
งานอบรมที่ผ่านมา
RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด
14 - 15 ธันวาคม 2561
งานอบรมที่ผ่านมา