Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมงานอบรมที่ผ่านมา

รวมภาพงานอบรมที่ผ่านมาของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จากปี 2544 - ปัจจุบัน

RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 22
30-31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
AP140: Fundamentals of the Valuation of Complex Properties No. 3
13 - 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 68
18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE134: การวางแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 8
16-17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 21
3-4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (CF) รุ่นที่ 60
27-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE164: โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูทีค และโฮสเทล รุ่นที่ 4
22-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 42 (สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์)
15-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40
7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE171: การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุ่นที่ 22
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 26
21-22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด รุ่นที่ 25
26-28 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ รุ่นที่ 30
21-22 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 41 (สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์)
20-22 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 20
3-4 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
AP140: Fundamentals of the Valuation of Complex Properties No.2
1-4 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 67
28-31 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (CF) รุ่นที่ 59
21-24 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE134: การวางแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่นที่ 7
19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 134
14-17 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 40 (สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์)
9-11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 27
1 พฤศจิกายน 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
งานอบรมที่ผ่านมา
RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 25
5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE171: การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง) รุ่นที่ 21
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 39
18-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE131: การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 39 (สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์)
23-25 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 19
19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 66
13-16 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
AP140: Fundamentals of the Valuation of Complex Properties
12-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา
AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ รุ่นที่ 29
9-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
งานอบรมที่ผ่านมา