Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรสำหรับนายหน้า

เข้าร่วมอบรมกับเรา และสอบเพื่อเป็นตัวแทนนายหน้าของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ที่นี่!

* หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่เปิดสอน กด Add to Wishlist เพื่อติดตามหลักสูตรนั้น ๆ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับนายหน้า
รุ่นที่ 45, 28-30 ก.ย.
RE131
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นนายหน้า สามารถเข้าอบรม และสอบได้ที่นี่!
8,000 บาทดูรายละเอียด
30 ก.ย.
สอบคุณวุฒินายหน้า
สมัครสอบเพื่อรับเกียรติบัตร มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
250 บาทดูรายละเอียด
หลักสูตรแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพ
รุ่นที่ 135, 17-20 ต.ค.
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 69, 7-10 พ.ย.
RE100
เหมาะสำหรับทุกคนในวงการอสังหาฯ ศึกษาการตีความกฎหมาย และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวขาญหลายภาคส่วน
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 27, 11-12 ก.พ. 62
RE132
เรียนรู้กลยุทธ์การขาย การวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า จากผู้รู้จริง ให้โครงการขายได้แบบไม่มีคำว่า ฟลุ๊ก!
12,000 บาทดูรายละเอียด
การศึกษาแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในภาพรวม
ผ่านไปแล้ว
RE120
การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์
12,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
RE165
กลยุทธ์การตลาดคอมมูนิตี้มอลล์บริหารให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
12,000 บาทดูรายละเอียด
19 ต.ค.
สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยประเภท ระดับราคาไหนในทำเลใดน่าลงทุนที่สุด ทำเลใดที่อันตรายที่สุด
2,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 9, 17-18 ธ.ค.
RE134
ศึกษากลยุทธ์การตลาด สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์ของโครงการ เรียนรู้การทำ online marketing และเทคนิคมากมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด