Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรสำหรับนายหน้า

เข้าร่วมอบรมกับเรา และสอบเพื่อเป็นตัวแทนนายหน้าของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ที่นี่!

* หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่เปิดสอน กด Add to Wishlist เพื่อติดตามหลักสูตรนั้น ๆ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับนายหน้า
ผ่านไปแล้ว
สอบคุณวุฒินายหน้า
สมัครสอบเพื่อรับเกียรติบัตร มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
250 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 48, 19-21 เม.ย. 62
RE131
สำหรับผู้ที่สนใจเป็นนายหน้า สามารถเข้าอบรม และสอบได้ที่นี่!
8,000 บาทดูรายละเอียด
หลักสูตรแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพ
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: มาตรการคุมสินเชื่อบ้าน
มาตรการคุมสินเชื่อบ้าน: ล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร
ฟรีดูรายละเอียด
21 ก.พ. 62
สัมมนา: กลยุทธ์การคิดค่าเช่า
กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร
5,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 70, 13-16 มี.ค. 62
RE100
เหมาะสำหรับทุกคนในวงการอสังหาฯ ศึกษาการตีความกฎหมาย และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวขาญหลายภาคส่วน
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 137, 27-30 มี.ค. 62
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
18 เม.ย. 62
สัมมนา: ดึงทุนต่างชาติ
ดึงทุนต่างชาติมาซื้อทรัพย์ - ร่วมทุนไทย
5,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 2, 30 เม.ย. 62
สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ
เป็นการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ เป็นการสร้างแบรนด์
5,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 29, 27-28 พ.ค. 62
RE132
เรียนรู้กลยุทธ์การขาย การวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า จากผู้รู้จริง ให้โครงการขายได้แบบไม่มีคำว่า ฟลุ๊ก!
12,000 บาทดูรายละเอียด
การศึกษาแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในภาพรวม
ผ่านไปแล้ว
RE120
การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์
12,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย 3/61
ที่อยู่อาศัยประเภท ระดับราคาไหนในทำเลใดน่าลงทุนที่สุด ทำเลใดที่อันตรายที่สุด
2,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สำหรับผู้บริหาร: ฟองสบู่อสังหาฯ
By the Agency for Real Estate Affairs, the first real estate info centre since 1994
3,500 บาทดูรายละเอียด
22 ก.พ. 62
สัมมนา: กลยุทธ์อาคารเก่า
กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม-สร้างใหม่?
5,900 บาทดูรายละเอียด
27 ก.พ. 62
สัมมนา: ทำเลทองปี 62
เจาะลึกทำเลทอง จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในรอบ 5-10 ปี วิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพโดยศูนย์วิจัย AREA
6,500 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 2, 7-8 มี.ค. 62
RE165
กลยุทธ์การตลาดคอมมูนิตี้มอลล์บริหารให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 10, 25-26 มี.ค. 62
RE134
ศึกษากลยุทธ์การตลาด สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์ของโครงการ เรียนรู้การทำ online marketing และเทคนิคมากมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด
23 ก.ค. 62
สัมมนา: ทิศทางปี 62
"ศึกษาสถานการณ์ตลาด แนวโน้ม ผลกระทบ และแนวทางการรับมือจากศูนย์ข้อมูลวิจัย AREA"
10,000 บาทดูรายละเอียด