Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนา และนักลงทุน

เรียนรู้ตั้งแต่ก้าวแรกของการพัฒนาโครงการ ให้คุณก้าวย่างอย่างมั่นใจ

* หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่เปิดสอน กด Add to Wishlist เพื่อติดตามหลักสูตรนั้น ๆ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโครงการ
รุ่นที่ 61, 24-27 ต.ค.
RE121
วิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการ การบริหารเงินลงทุนด้วยการทำ Project Feasibility study
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 22, 30-31 ต.ค.
RE162
พบ 10 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาฯ จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ จากตัวอย่างจริง
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 69, 7-10 พ.ย.
RE100
เหมาะสำหรับทุกคนในวงการอสังหาฯ ศึกษาการตีความกฎหมาย และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวขาญหลายภาคส่วน
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่น 42, 12-13 ธ.ค.
RE151
ศึกษาการวางแผน และจุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น
12,000 บาทดูรายละเอียด
หลักสูตรด้านการบริหารโครงการ
ผ่านไปแล้ว
RE120
การวิเคราะห์ตลาดเพื่อวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์
12,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
RE165
กลยุทธ์การตลาดคอมมูนิตี้มอลล์บริหารให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 9, 17-18 ธ.ค.
RE134
ศึกษากลยุทธ์การตลาด สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์ของโครงการ เรียนรู้การทำ online marketing และเทคนิคมากมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 27, 11-12 ก.พ. 62
RE132
เรียนรู้กลยุทธ์การขาย การวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า จากผู้รู้จริง ให้โครงการขายได้แบบไม่มีคำว่า ฟลุ๊ก!
12,000 บาทดูรายละเอียด
การศึกษาแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในภาพรวม
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: เขียนสัญญาเช่า
เจาะลึกเทคนิคการเขียนสัญญาเช่า ให้ถูกใจทุกฝ่าย และแบบฟอร์มเพื่อการทำสัญญาเช่า
2,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ทำเลทองปี 61
เจาะลึกทำเลทอง จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในรอบ 5-10 ปี วิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพโดยศูนย์วิจัย AREA
6,500 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: โครงการขายดี
ขายไม่ดี แข่งรายใหญ่ได้ยาก จะเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ขายดีได้อย่างไร ?
3,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ทิศทางกลางปี 61
"ศึกษาสถานการณ์ตลาด แนวโน้ม  ผลกระทบ และแนวทางการรับมือจากศูนย์ข้อมูลวิจัย AREA"
10,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
มหกรรมอสังหาฯ
พบกับโปรโมชั่นเด็ดมากมาย คัดสรรมาเพื่อนักลงทุนโดยเฉพาะ ร่วมฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญแนวหน้า
FREEดูรายละเอียด
22 ก.ย.
ตลาดนัดและตลาดสด
เจาะลึก การทำตลาดนัด และตลาดสดให้ประสบความสำเร็จ
6,000 บาทดูรายละเอียด
19 ต.ค.
สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยประเภท ระดับราคาไหนในทำเลใดน่าลงทุนที่สุด ทำเลใดที่อันตรายที่สุด
2,900 บาทดูรายละเอียด
เจาะลึกแนวทางการพัฒนาอสังหาฯ รายประเภท
รุ่นที่ 5, 28-29 ก.ย.
RE164
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 24, 28-30 พ.ย.
RE171
นักพัฒนาต้องรู้! ศึกษาการกระบวนการก่อสร้าง คำนวณต้นทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างต่างๆ
18,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 24, 22-23 ก.พ.62
RE163
ศึกษาสถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ตั้งแต่การเลือกทำเล การบริหาร กฎหมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด
หลักสูตรเฉพาะกิจ ลงลึกด้านการประเมิน และการขาย
ผ่านไปแล้ว
AP124
ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโลก จากมุมมองและประสบการณ์กว่า 100 กรณีศึกษา
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 135, 17-20 ต.ค.
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 29, 17 ต.ค. - 19 ม.ค.
AP101
หลักสูตรการประเมินค่าแบบเข้มข้น สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์
45,000 บาทดูรายละเอียด