Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

รุ่นที่ 2, วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 2, วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
เวลา 09:00 - 17:00 น.
รายละเอียด

• แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับการลงทุนพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด
• แนวคิด และ ประสบการณ์การพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด
• การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด-ตลาดสด 
• กฎหมายที่ต้องคำนึงในการจัดตั้ง ตลาดนัด-ตลาดสด 
• ทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนา ตลาดนัด - ตลาดสด 
• ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างตลาด 
• แนวโน้มกำไร และ จุดคุ้มทุนในการทำตลาด
• การสร้างจุดเด่น - จุดขาย ในตลาดจากประสบการณ์ การบริหาร 
• บริหารตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
• ปัญหาที่มักพบในธุรกิจนี้ และ แนวทางแก้ไข 


6,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ดร. กวีพจน์ วรยิ่งยง
กรรมการผู้จัดการ บจก.รัตนนุชพัฒนา/เจ้าของตลาดอ่อนนุช กทม
คุณ ชวน ชูจันทร์
คณะผู้จัดตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยม
คุณ ทนุธรรม หนูเพชร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตยานาวา
คุณ ทศพล วชิรเดชา
Managing Director L&T Asset Co.,Ltd.
ดร. สมพล รัชตพิมลชัย
Chief Marketing Officer, Klong Suan Plu Co.,Ltd.
คุณ สายชล สวัสดิชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและบริหารพื้นที่ ตลาดยิ่งเจริญ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
รุ่นที่ 30, 27 มี.ค.-23 มิ.ย. 62
AP101
หลักสูตรการประเมินค่าแบบเข้มข้น สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์
45,000 บาทดูรายละเอียด
10 เม.ย. 62
สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย 1/62
สถานการณ์การเปิดตัว การขายเป็นอย่างไรกันแน่ แยกต่างประเภท ระดับราคาและทำเลอย่างละเอียด
2,900 บาทดูรายละเอียด
23 เม.ย. 62
เจาะลึกผลการขาย
มาดู Performance ที่แท้จริงของบริษัทมหาชนด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับบริษัทนอกตลาด
5,900 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 2, 30 เม.ย. 62
สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ
เป็นการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นการแสวงหาโอกาสใหม่ เป็นการสร้างแบรนด์
5,900 บาทดูรายละเอียด