Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจปี 62

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08:45 -17:00 น.

เวลา - สถานที่
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
เวลา 08:45 -17:00 น.
รายละเอียด

     พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามถึงโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region หรือ BMR) รวม 9 จังหวัด
     AREA ติดตามการเคลื่อนไหวการขายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า 24 ปี จึงสามารถชี้นำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ปี 62

  • ท่านจะได้รับความชัดเจนในภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และสามารถนำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คาดการณ์และสังเกตเหตุชี้นำการเตือนสถานการณ์ และชี้แนวโน้มอสังหาฯ ’62 ได้อย่างชัดเจน
  • โครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ กว่าพันแห่งมีภาวการณ์ขายขณะนี้อย่างไร โดยแยกตามทำเล ประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา (78 ทำเล 6 ประเภท 8 ระดับราคา) ทิศทางและแนวโน้มของการขายแต่ละประเภท
  • อัตราการขายได้ต่อเดือนแยกแยะละเอียดตามทำเล แบบไหนขายดี
  • แบบไหนขายไม่ดี พร้อมตัวอย่างโครงการขายดี-ไม่ดี
  • การวิเคราะห์โครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่อนาคต

10,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

คุณ นริศ สถาผลเดชา
ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
คุณ พรภักษ์ บูรณ์ทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล และรองกรรมการผู้จัดการ AREA
คุณ วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต
กรรมการผู้จัดการ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
คุณ อลงกต บุญมาสุข
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารพันธมิตร และ ส่งเสริมการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
รุ่นที่ 24, 11-12 ม.ค. 62
RE163
ศึกษาสถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ตั้งแต่การเลือกทำเล การบริหาร กฎหมาย
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 6, 25-26 ม.ค. 62
RE164
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 136, 30 ม.ค. - 2 ก.พ.
AP100
เรียนรู้การประเมินอสังหาฯ เบื้องต้น เพื่อศึกษาศักยภาพการลงทุน วิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มในอนาคต
24,000 บาทดูรายละเอียด
28 ก.พ. 62
สัมมนา: ทำเลทองปี 62
เจาะลึกทำเลทอง จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในรอบ 5-10 ปี วิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพโดยศูนย์วิจัย AREA
6,500 บาทดูรายละเอียด