Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)

รุ่นที่ 7, วันศุกร์ที่ 10 - วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 7, วันศุกร์ที่ 10 - วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
รายละเอียด

กฎกระทรวงโรงแรม update  
โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!

  • ​การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
  • ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
  • วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท
  • คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
  • การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
  • ออกแบบตกแต่งและการบริการ
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณกณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ประทับใจกับอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ชัดเจนทุกขั้นตอนในการสัมมนาครั้งนี้ได้ตรงตามเป้าหมาย
คุณบงกชมาศ ชะระไสย์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
ทำให้เห็นภาพสิ่งที่ต้องรู้ และ ทำ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ได้ Connection ในส่วนของกลุ่มเพื่อนผู้ประกอบการ และ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านต่างๆ
คุณฟารีดา โยธาสมุทร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5
อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างดี เห็นภาพปรับใช้ได้จริงค่ะ ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมหลังจบคอร์สเรียนได้ค่ะ

12,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • ศิษย์เก่าได้รับส่วนลด 10% (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ จ่ายเงินล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนวันที่อบรม)
  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ผศ. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ. จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. จิตติพันธุ์ ศรีกสิกรณ์
Managing Director, Heritage Stay Co.,Ltd.
อ. ธนกฤต เกื้อโกศล
ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมพลาคลิฟบีชรีสอร์ต ระยอง
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
อ. วิศาล พูลสง่า
ผู้อำนวยการแผนงานการโรงแรม Wellmanagement & Solution Co., Ltd
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
อ. สัมพันธ์ แป้นพัฒน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ