Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3/2561 และทิศทางใหม่

วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30 - 16:00 น.

เวลา - สถานที่
วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 09:30 - 16:00 น.
รายละเอียด

รู้ก่อน ลงทุนก่อน กำไรแน่นอน
ท่านจะเป็นคนแรกที่จะรู้ว่า
ที่อยู่อาศัยประเภท ระดับราคาไหนในทำเลใดน่าลงทุนที่สุด และอันตรายที่สุด | ทิศทางใหม่ของการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 2562 | สินค้าคงค้างในครึ่งปีแรกที่น่าห่วงที่สุดและที่น่าลงทุนที่สุด | อัตราการขายของสินค้าประเภทใดที่มีอนาคตรุ่งเรือง/รุ่งริ่ง

รายงานโดย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA
คนเดียวในประเทศไทยที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นจำและรวดเร็วที่สุด
พร้อมความคิดเห็นจากผู้รู้

กำหนดการ

09:30 ลงทะเบียน รับประทานเครื่องดื่มเครืองเคียง
10:00 การนำเสนอผลการเปิดตัวใหม่โครงการอสังหาฯ ในเขต กทม.และปริมณฑล  9 เดือนแรก
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA
12:00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 ความเห็นจากผู้รู้ 1: ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย
13:30

ความเห็นจากผู้รู้ 2: ดร.กนก อภิรดี ที่ปรึกษา บจก.กรีนเทร็นด์ คอนซัลทิง

14:00 ความเห็นจากผู้รู้ที่ 3: ดร.กุลเดช สินธวณรงค์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม บจก.จาร์เค็น
14:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
14:45 ความเห็นจากผู้รู้ 4: ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์
15:15 ความเห็นจากผู้รู้ 5: ดร.เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
15:45 ความเห็นจากผู้รู้ 6: ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
16:15 ปิดการสัมมนา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลฯ AREA

2,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ดร. กนก อภิรดี
ที่ปรึกษา บจก.กรีนเทร็นด์ คอนซัลทิง
ดร. เชาว์ เก่งชน
กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย
ดร. ยรรยง ไทยเจริญ
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์
ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ
ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ