Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนา: ดึงทุนต่างชาติมาซื้อทรัพย์ - ร่วมทุนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08:30 - 17:15 น.

เวลา - สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
เวลา 08:30 - 17:15 น.
รายละเอียด

กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะห้องชุดพักอาศัยกำลังถดถอยลง เราจะระดมหากำลังซื้อจากต่างชาติได้ทางไหนบ้าง  มาฟังผู้เชี่ยวชาญการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศมาซื้อทรัพย์ในประเทศไทย โดยระดมนายกสมาคมนายหน้าและอสังหาริมทรัพย์จากประเทศเป้าหมายมาร่วมให้มุมมองการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย หรือมาร่วมลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับนักพัฒนาที่ดินไทย

การสัมมนานี้มีการแปลเป็นภาษาไทยโดยนักแปลมืออาชีพพร้อมหูฟังแบบทันท่วงที (Simultaneous Translation) โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนายกหรือกรรมการสมาคมนายหน้า-อสังหาริมทรัพย์จากประเทศเป้าหมายดังนี้: เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินเดีย

กำหนดการ
08:30 เปิดการสัมมนา
08:45 ดร.โสภณ พรโชคชัย - ผลวิจัย: ประเทศไหนที่สนใจลงทุนในไทย
09:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
10:00 เจาะผู้ซื้อเกาหลี: นายกหรือกรรมการสมาคม FIABCI-Korea
10:45 เจาะผู้ซื้อจีน: นายไมค์ เตียว บริษัทเทียนเฉิน ประเทศจีน
11:30 เจาะผู้ซื้อญี่ปุ่น: Mr.Takahiro Kainuma บมจ.Next Corporation
12:30 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 เจาะผู้ซื้อไต้หวัน: นายกสมาคมนายหน้าไต้หวัน
14:15 เจาะผู้ซื้อมาเลเซีย: นายกสมาคม FIABCI-Malaysia
15:00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
16:15 เจาะผู้ซื้อสิงคโปร์: นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์
17:15 สรุปและปิดการสัมมนา

5,900 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ