THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
วิธีคำนวนค่าเช่า ที่ดิน อาคาร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ดูทั้งหมด Post: 18 กุมภาพันธ์ 2020
Share via
   

วิธีคำนวณค่าเช่า ที่ดิน อาคาร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

วิธีคำนวนค่าเช่า ที่ดิน อาคาร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

การลงทุนในกิจการต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยการเช่าที่ดินมีอยู่จำนวนมาก ในคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างการประเมินค่าเช่าที่ดิน เพื่อสามารถพิจารณาค่าเช่าตลาดที่เหมาะสม โดยจะยกตัวอย่างการคิดค่าเช่าที่ดินแปลงหนึ่ง ดังนี้

 

ทรัพย์สิน คือ ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 389 ตารางวา หน้ากว้างติดซอยประมาณ 29.00 เมตร ลึกประมาณ 55.00 เมตร รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพที่ดินถมแล้วเสมอถนน ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) โดยห่างจากถนนศรีนครินทร์ ประมาณ 1,200 เมตร และอยากทราบว่าค่าเช่าที่ดินแปลงนี้สัก 30 ปี จะมีราคาเท่าใด

 

โดยปกติแล้วในการประเมินค่าเช่าถ้าสามารถสืบหาข้อมูลตลาดการเช่าของทรัพย์สินประเภทเดียวกัน ในบริเวณใกล้เคียงมาเปรียบเทียบได้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เช่น ถ้าทราบว่าแถวนี้มีการเช่า 30 ปีไร่ละ เท่าไร หรือตารางวาละ เท่าไร ก็สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบตลาดกันแบบปกติได้


หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)​

หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)


แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ค่อนข้างยากในการหาค่าเช่าตลาด เนื่องจากมีการเช่ากันน้อย และสืบทราบได้ยาก ดังนั้นการประเมินค่าจึงอาจพิจารณาในเชิงอื่น เช่น การสมมติฐานการพัฒนาที่ดิน ตามศักยภาพที่มีอยู่ สำหรับที่ดินแปลงนี้หลังจากพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านกายภาพ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้ทางการตลาดแล้ว เห็นว่าควรจะนำที่ดินแปลงนี้มาพัฒนาเป็น หอพักให้เช่า เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีหอพักหลายแห่ง และแต่ละแห่งก็มีอัตราการเข้าอยู่สูง จึงพิจารณาในเชิงการพัฒนาว่าควรจะเช่าที่ดินแปลงนี้ในราคาเท่าใด

แสดงรายละเอียดวิธีการสมมติฐานการพัฒนา หอพัก เพื่อประเมินค่าเช่าที่ดิน ดังนี้ 

 

 

นอกจากนี้ อาจยังพิจารณาค่าเช่าจากมูลค่าที่ดิน ได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยหลักการ คือ การคิดค่าเช่าจากมูลค่าที่ดิน บนสมมุติฐานผลตอบแทนการเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่าผลตอบแทนที่มั่นคง เช่น การฝากเงินธนาคาร หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล เพื่อประมาณค่าเช่ารายปีและต่อเนื่องในกรณีค่าเช่าระยะยาว ดังนั้นการประเมินค่าเช่าจึงพิจารณาผลตอบแทนดังกล่าว วิธีการคิดค่าเช่าแสดงในตารางที่ 2 

 

จากตัวอย่างข้างต้น พอเป็นตัวอย่างในการประมาณการได้คร่าว ๆ

 [Tag] : วิธีคำนวณค่าเช่า , ที่ดิน , อาคาร , ค่าเช่า , อสังหา , อสังหาริมทรัพย์ , ปล่อยเช่า , เช่าตึก