THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
ครบเครื่อง...เรื่องต้องรู้ !! ลงทุนสร้างบ้านขายและแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Share via
   
ดูทั้งหมด Post: 15 เธชเธดเธ 2019
ครบเครื่อง...เรื่องต้องรู้ !! ลงทุนสร้างบ้านขายและแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
ครบเครื่อง...เรื่องต้องรู้ !! ลงทุนสร้างบ้านขายและแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
          ปัจจุบันมีหลากหลายทางเลือกให้เจ้าของที่ดินสามารถเลือกลงทุนพัฒนาโครงการได้หลายรูปแบบ เจ้าของที่ดินในที่นี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” (Real estate Developer) หรือนักพัฒนาที่ดินโดยผู้เขียนขอใช้คำว่า “นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” 
 
แล้ว “นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” Real estate Developer คือใคร ?
 
          คือ นักลงทุนซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์โดยได้ผลกำไรสูงสุด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีทั้งแบบผู้ประกอบการและองค์กร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่สร้างบ้านและที่อยู่อาศัยอื่นๆ ก็นับเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้และการงอกเงยมูลค่าจากสินทรัพย์ในครอบครองอยู่ได้ผู้พัฒนาโครงการ ต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการประเมินศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการริเริ่มโครงการ ด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน เพื่อให้มีสามารถดำเนินโครงการได้ประสบความสำเร็จ และสามารถผลิตโครงการใหม่เข้าสู้ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
           โดยรูปแบบการลงทุนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้  
 
 1. ลงทุนเองบริหารเอง อาจมีการหาคอนเซาท์มาช่วยบริหารงานบางส่วน
 2. มีผู้ร่วมลงทุน
 3. มีที่ดินแต่ไปร่วมลงทุนกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาฯ
 
          จะเลือกลงทุนแบบไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพทางการบริหารและศักยภาพทางการเงินของนักพัฒนาอสังหาฯ แต่ละราย
 
 1. ลงทุนเองบริหารเอง
            การลงทุนด้วยวิธีนี้นักพัฒนาอสังหาฯ ต้องมีความรู้ด้านอสังหาฯ มากพอสมควรเพราะต้องรู้ทั้งภาพรวมของอสังหาฯ ที่คุณกำลังจะพัฒนาสินค้าอะไรออกมาขายและแข่งขันในท้องตลาด (ประเภทโครงการ, รูปแบบ, ขนาด, ราคา) รวมถึงมีความรู้ด้านการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านข้อกำหนดด้านกฎหมาย การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) ด้านการวิเคราะห์การเงินโครงการ (Project Feasibility Study) การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) และอื่นๆ ฯลฯ โดยนักพัฒนาอสังหาฯ สามารถหาคอนเซาท์ ที่มีความชำนาญมาช่วยบริหารจัดการในงานด้านต่างๆ
   
 2. มีผู้ร่วมลงทุน
            วิธีนี้นักพัฒนาอสังหาฯ อาจมีผู้ร่วมการลงเงินและบริหารงานบริหารงานร่วมกัน อาจมีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินบางส่วน การบริหารงานก็จะเหมือนกันกับการลงทุนเองบริหารเอง แต่ต่างกันในเรื่องของอำนาจการตัดสินใจในเรื่องของการดำเนินงานและการแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนเงินลงทุน
   
 3. มีที่ดินแต่ไปร่วมลงทุนกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
            วิธีนี้นักพัฒนาอสังหาฯ จะเป็นผู้ลงทุนที่ดิน แบ่งที่ดินขายเป็นแปลงๆ และหาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มารับช่วงต่อเพื่อสร้างบ้านลงไปในที่ดิน โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะทำหน้าที่ ออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงด้านการขายการตลาด การลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นลักษณะเหมือนลงหุ้นด้วยที่ดินสามารถพัฒนาโครงการ
 
          นี้เป็นตัวอย่างรูปแบบวิธีการลงทุนทำโครงการอสังหาฯ  นักพัฒนาอสังหาฯ แต่ละท่านจะเลือกลงทุนแบบไหน ก็แล้วแต่ความเหมาะสม  แต่ท่านจะเป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ที่ประสบความสำเร็จได้ ท่านจะต้องศึกษาวิธีการทำโครงการในทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาโครงการให้ราบรื่นและไม่ผิดพลาด
อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด
อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน
เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด
 

Tag : นักพัฒนาอสังหาฯ , นักลงทุน , ลงทุนสร้างบ้านขาย , นักพัฒนาอสังหาฯ , นักลงทุน , Real estate Developer , พัฒนาโครงการอสังหาฯ , Feasibility Study , Project Feasibility Study , เจ้าของที่ดิน , เจ้าของโครงการ , นักลงทุนมือใหม่ , อสังหาฯ มือใหม่ , นักธุรกิจมือใหม่ , มือใหม่หัดลงทุน , นักพัฒนามือใหม่ , อสังหา ฯ ทำเงิน , พัฒนาโครงการ , นักลงทุนอสังหา ฯ