THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
งานประมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA AUCTION
ดูทั้งหมด Post: 13 กรกฎาคม 2020
Share via
   

งานประมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA AUCTION

ดร.โสภณ เป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ส่วนคุณอภิชาต อดีตนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ในภาวะปัจจุบัน การประมูลทรัพย์ช่วยท่านในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นใจ และช่วยการขายทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ในนาม AREA Auction จะจัดประมูลทรัพย์ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 โดยนักลงทุน สถาบันการเงิน บริษัทพัฒนาที่ดินทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์สามารถเข้าร่วมได้อย่างเสรี
 
บ้านหรืออสังหาฯที่จะนำมาประมูลปลอดผู้อยู่อาศัย เคลียร์เรื่องต่างๆ แล้ว เพื่อที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจได้เร็วโดยไม่ลังเลและไม่ยุ่งยากภายหลัง  การประมูลก็เพื่อหวังให้ผู้ขายๆ บ้านได้ในราคาที่เป็นไปได้สูงสุดเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ ลงทุน ฯลฯ โดยเร็วที่สุด และให้ผู้ซื้อบ้านซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อให้ได้ผลกำไรที่ดีที่สุดนั่นเอง
 
ดร.โสภณ จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประมูล เข้าร่วมได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
  1. ทรัพย์เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุด หรือที่ดินเปล่าเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2. ทรัพย์ที่จะเข้าประมูลต้องไม่มีภาระผูกพันใดๆ หรือพร้อมจะไถ่ถอนมาเพื่อการโอนได้
  3. ทรัพย์ทุกชิ้นต้องผ่านการประเมินค่าโดยศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่เป็นกลางและได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ได้ราคาตลาดที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อถือโดยเจ้าของบ้านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามอัตราของทางสมาคมฯ  (https://bit.ly/3eWhzwD) โดยชำระก่อนเข้าประเมิน เมื่อได้ราคาประเมินแล้ว และเจ้าของทรัพย์เห็นด้วยกับมูลค่าที่ประเมินได้ และยินดีที่จะให้ศูนย์ข้อมูลฯ จัดทำการประมูลให้ เจ้าของทรัพย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประมูลเป็นเงิน 20,000 บาท  หากประมูลได้ เงินค่าดำเนินการและค่าประเมินจะคืนให้กับเจ้าของทรัพย์ (กรณีถ้าเจ้าของทรัพย์ปฏิเสธราคาประมูล​ ไม่เข้าร่วมประมูล​ หรือไม่มีผู้ประมูล​ ค่าดำเนินการและค่าประเมินจะไม่ได้คืน) แต่ถ้าเจ้าของทรัพย์ไม่อยากนำทรัพย์เข้าประมูล​หลังจากได้ราคาประเมิน เจ้าของทรัพย์จะเสียเพียงค่าประเมิน ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการต่อ
  4. ราคาที่เริ่มประมูลจะเริ่มต้นที่ 70% ของมูลค่าตลาดที่ประเมินได้
  5. เมื่อประมูลได้แล้ว จะต้องโอนภายในกำหนด 1 เดือน
  6. เจ้าของทรัพย์และผู้ที่ประมูลได้ จะเสียค่าใช้จ่ายให้ศูนย์ข้อมูลฯ เป็นเงิน 1.5% ของมูลค่าที่ประมูล​ได้
  7. ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล​ต้องโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้ทางผู้จัดงานประมูล​โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารลงทะเบียน และเอกสารประกอบการลงทะเบียน ก่อนวันที่ 31 ส.ค. 2563 ถ้าผู้จะประมูล​ไม่ได้ประมูล​รายการใดๆ ณ วันจัดงานประมูล​ จะคืนเงินค่ามัดจำให้หลังจบงานประมูล​
 
สำหรับกำหนดการในรายละเอียดเป็นดังนี้ :
 
วันนี้ – 31 ก.ค. 63
ลงทะเบียนฝากทรัพย์ที่จะเข้าร่วมการประมูล​
วันนี้ - 31 ส.ค. 63
ผู้จะเข้าร่วมงานประมูล​ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูล​พร้อมส่งเอกสารลงทะเบียนและโอนเงินมัดจำเข้างาน
1 - 7 ส.ค. 63
ทรัพย์ทุกชิ้นที่จะเข้าร่วมการประมูลของศูนย์ข้อมูลฯ จะต้องผ่านการประเมินราคาโดยศูนย์ข้อมูลฯ โดยเจ้าของทรัพย์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการของสมาคมฯ (https://bit.ly/3eWhzwD) และหลังจากประเมินเสร็จจ่ายค่าดำเนินการ 20,000 บาท
8 - 20 ส.ค. 63
ศูนย์ข้อมูลฯ เปิดบ้านให้ชมทรัพย์ก่อนวันประมูล
1 ก.ย. 63
เวลา 09.00 – 11.00 น. ดำเนินการประมูลทรัพย์ ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
การประมูลนี้จะช่วยให้ผู้จะซื้อจะขายสามารถประสบความสำเร็จในการซื้อขายได้ ช่วยให้เกิดสภาพคล่อง และทำให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนดี สามารถร่วมลงทะเบียนหรือสอบถามได้ตั้งแต่ตอนนี้ https://www.trebs.ac.th/th/73/AREA-Auction