Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่น 11
(สำหรับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่น 11 (สำหรับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
(วันจันทร์ที่ 16 - อังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)