Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2552

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2552
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: ศ.อาเชอร์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ดร.ริชาร์ด หวอด ดร.แคธี บี กอสส์ ดร.ดาร์ แอล กอสส์