Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2548


วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2548

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ รศ.มานพ ผศ.อัศวิน ศ.คูเปอร์