Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2547

วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ราชดำริ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2547

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ คุณประทักษ์ รศ.มานพ ผศ.อัศวิน