Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2546

วันที่ 11 ธันวาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2546

แถวยืน: ดร.โสภณ คุณปัทมา คุณอติณัช
แถวนั่ง: คุณพิภพ ศ.คูเปอร์ รศ.นิพัทธ์ ศ.อาเชอร์ ผศ.อัศวิน