Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนา: วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 21

สัมมนา: วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ รุ่นที่ 21
(วันศุกร์ที่ 23 - เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)