Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์แต่ละท่านให้คำปรึกษาแนะนำดีค่ะ มีความเป็นกันเองมาก ยินดีที่ได้มีโอกาสเรียนคอร์สที่นี่ ขอบคุณค่ะ
น.ส. สุพรรษา แก้ววงษ์ศา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 143
อาจารย์แต่ละท่านทรงคุณวุฒิ และเต็มใจให้ความรู้อย่างเต็มที่ คุณปีเตอร์ และสถาบันดูแล การสอนและอุปกรณ์, อาหาร, สถานที่ ได้ดีมากค่ะ
คุณ อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 141
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ได้เพื่อนและ Connection ที่ดีและน่ารักมากๆ "ขอบคุณที่ทำให้เรามาเจอกันค่ะ"
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้Connection ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
น.ส. วีรนุช ทรัพย์ลาภอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์เจาะลึกและจริงใจมากครับ
คุณ โชติพิพัฒน์ ล้มเลิศวาที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
จัดคลาสเล็กๆเป็นกันเองใกล้ชิดวิทยากร
คุณ โอภาส สามเสน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ความรู้แน่น สอนละเอียด
น.ส. สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส. สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
ดูคำกล่าวทั้งหมด
Learned a lot, great chance network, Dr.Sopon is wonderful
Ms. Carole Anne Withey ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Facilities, Diversity of case Studies
Mr. Harshit Merchant ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ประทับใจวิทยากรทุกท่านและสถานที่ศึกษาดูงาน ให้เห็นภาพจริงในการดำเนินธุรกิจค่ะ
คุณ น้ำเพ็ชร ภูรีปรีชาเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้ประโยชน์ เห็นของจริง ตอบปัญหาได้ครบจุด วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
คุณ ประพล อนุเคราะห์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.อาหาร เครื่องดื่ม สะอาด อร่อย / 2.สถานที่จัดอบรม ที่จอดรถ สะดวก / 3.วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ
คุณ ฐิติพันธุ์ โรจน์สีวงกต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 79
ให้ความรู้ครบทุกมิติ 360 องศา
คุณ ธีรวัฒน์ เถกิงวัฒน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 79
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ดูคำกล่าวทั้งหมด
วิทยากรทุกท่านมีองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งที่ไม่มีความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ไม่ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ทำให้การเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คุณ เสาวลักษณ์ เสลากุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
วิทยากรทุกท่านให้ความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดีและเป็นกันเอง สอนตามหลักความเป็นจริงและเศรษฐกิจโลก บรรยากาศในห้องเรียนดี (อาหารกลางวันอร่อยมากค่ะ) ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความรู้ รวมไปถึงผู้ช่วย แม่บ้าน ทุกๆ ท่าน น่ารักและเป็นกันเอง แนะนำเลยค่ะ
คุณ สุรัสวดี แมคอินไทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
วิทยากรทุกท่านบรรยายดีมาก ให้ความรู้แบบไม่กั๊ก น้องๆ Staff น่ารักมาก ดูแลดี อ่อนน้อม ให้คำแนะนำดีมากๆ ประทับใจค่ะ
คุณ กัญญารัตน์ สร้อยสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้จริง
คุณ ณัฐวุฒิ สงวนพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สามารถนำไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับบัญชีและภาษีได้อย่างเป็นระบบ
คุณ เขมณิจ ไนยะกูล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ประทับวิทยากรทุกท่านค่ะ
คุณ ดารินทร์ ชูช่วย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 51
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ข้อมูลที่ดีและสามารถนำไปพัฒนาต่อไปตามหลักสูตรครับ
คุณ ธนา ลี้ตระกูลศิลป์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ได้ความรู้ ครอบคลุมในส่วนที่ต้องใช้ในการพัฒนาอสังหาฯ
คุณ พนธกร เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ประทับใจวิทยากรทุกท่านและสถานที่ศึกษาดูงาน ให้เห็นภาพจริงในการดำเนินธุรกิจค่ะ
คุณ น้ำเพ็ชร ภูรีปรีชาเลิศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ได้ประโยชน์ เห็นของจริง ตอบปัญหาได้ครบจุด วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
คุณ ประพล อนุเคราะห์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการอบรมดีมาก วิทยากรมีประสบการณ์ตรงในการให้ความรู้
คุณ กีรติ จิรภูมิมินทร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
เนื้อหาหลากหลาย วัฟเฟิ่ลแอลมอนราดช็อกโกแลตและเกี๊ยวทอด อร่อยมากครับ
คุณ ชาติชาย ปรีชาสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 13
ดูคำกล่าวทั้งหมด