Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

อาจารย์แต่ละท่านให้คำปรึกษาแนะนำดีค่ะ มีความเป็นกันเองมาก ยินดีที่ได้มีโอกาสเรียนคอร์สที่นี่ ขอบคุณค่ะ
น.ส. สุพรรษา แก้ววงษ์ศา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 143
อาจารย์แต่ละท่านทรงคุณวุฒิ และเต็มใจให้ความรู้อย่างเต็มที่ คุณปีเตอร์ และสถาบันดูแล การสอนและอุปกรณ์, อาหาร, สถานที่ ได้ดีมากค่ะ
คุณ อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 141
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ได้เพื่อนและ Connection ที่ดีและน่ารักมากๆ "ขอบคุณที่ทำให้เรามาเจอกันค่ะ"
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้Connection ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
น.ส. วีรนุช ทรัพย์ลาภอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์เจาะลึกและจริงใจมากครับ
คุณ โชติพิพัฒน์ ล้มเลิศวาที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
จัดคลาสเล็กๆเป็นกันเองใกล้ชิดวิทยากร
คุณ โอภาส สามเสน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ความรู้แน่น สอนละเอียด
น.ส. สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส. สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
ดูคำกล่าวทั้งหมด
Learned a lot, great chance network, Dr.Sopon is wonderful
Ms. Carole Anne Withey ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Facilities, Diversity of case Studies
Mr. Harshit Merchant ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ดูคำกล่าวทั้งหมด
วิทยากรมีความรู้เยอะมาก แชร์ประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจเยอะมาก
คุณ พรทิพย์ ชูราษี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้ประโยชน์ เห็นของจริง ตอบปัญหาได้ครบจุด วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
คุณ ประพล อนุเคราะห์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เนื้อหาในส่วนกฎหมายดีมาก ได้ทราบจากผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นนักกฎหมายว่า กฎหมายเฉพาะทางอสังหาฯ แบบนี้ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย
คุณ พลอยขวัญ สุทธารมณ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 81
ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เข้าใจมากขึ้น ทีมงานดูแลผู้เข้าอบรมได้ดี
คุณ ศจีนาฏ สูตรสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 81
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่บริการดีเป็นกันเอง อาหารอร่อย วิทยากรผู้สอนหลากหลาย ได้ประสบการณ์จากวิทยากร
คุณ สุภาพรรณ ผลวิสุทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 70
ความละเอียดของเนื้อหาครบถ้วนครับ
คุณ วีรเมศวร์ ไพศาลพงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 69
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ ตรงจุดมากครับ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงที่เคยผ่านมา และอาจารย์ทุกท่านมีความเป็นกันเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เยี่ยมครับ
คุณ ธีระเมศร์ ธีระวรธรรมกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
เมื่อก้าวเข้ามาอบรมเรียนรู้กับสถาบันแห่งนี้ รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น สะดวก สะอาด และได้ประโยชน์จากการอบรม จากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่านมีความรู้ในศาสตร์วิชาเป็นอย่างดี ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบกับอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ได้อย่างมั่นใจ ขอบคุณครับ
คุณ ภูเทพ พาฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เนื้อหาดีมาก มีการเรียบเรียงเป็นลำดับได้ดีมาก ทำให้เข้าใจได้เป็นระบบ พูดได้ง่าย เห็นภาพการทำงานได้
คุณ ธารางกูร ทิพย์ลือพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 17
ฟังไม่ง่วงเลย เนื้อหาเข้มข้นมากค่ะ
คุณ จิรัชยา ศรีรุ่งเรือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 17
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์ทุกท่าน สอน อธิบาย และตอบคำถามให้ความรู้ดีมากๆ มีความเป็นกันเอง
คุณ สุมนา แซ่เล้า ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 37
วิทยากรทุกท่านบรรยายดีมาก ให้ความรู้แบบไม่กั๊ก น้องๆ Staff น่ารักมาก ดูแลดี อ่อนน้อม ให้คำแนะนำดีมากๆ ประทับใจค่ะ
คุณ กัญญารัตน์ สร้อยสุวรรณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 36
ดูคำกล่าวทั้งหมด
วิทยากรทุกท่านประสบการณ์สูงมาก ให้ความรู้ได้ดีมากๆ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานของตัวเองได้ค่ะ
คุณ ภูรพิชญ์ ธรรมจอหอ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
อาหาร การบริหาร การจัดสถานที่ ดีมาก พนักงานน่ารัก พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มดีสุดๆ
คุณ ศรัญญา ตุ้มพระ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 52
ดูคำกล่าวทั้งหมด
วิทยากรมีความรู้เยอะมาก แชร์ประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจเยอะมาก
คุณ พรทิพย์ ชูราษี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 29
ได้ประโยชน์ เห็นของจริง ตอบปัญหาได้ครบจุด วิทยากรทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
คุณ ประพล อนุเคราะห์ดิลก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 28
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการดี ประทับใจ ให้ความช่วยเหลือและข้อมูลอย่างดี
คุณ รัฐธิดา เจริญยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
การบริการ สถานที่สะอาด หัวข้อบรรยายหลากหลายและครอบคลุม ได้ความรู้เยอะมากๆ ขอบคุณครับ
คุณ นรวิชญ์ ช่วงโชติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
ดูคำกล่าวทั้งหมด