Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

หลักสูตรนี้ทำให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินที่ถูกต้อง มีหลักการ และอ้างอิงได้
คุณ ศุภกฤต อุตรวีระการ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 148
เป็น Case Study ที่น่าสนใจมากค่ะ เห็นภาพและนำไปใช้ได้จริง Apply ได้จริง
คุณ รินรดา สีมาปิวะพันธ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 148
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ได้เพื่อนและ Connection ที่ดีและน่ารักมากๆ "ขอบคุณที่ทำให้เรามาเจอกันค่ะ"
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ได้Connection ที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต
น.ส. วีรนุช ทรัพย์ลาภอุดม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์เจาะลึกและจริงใจมากครับ
คุณ โชติพิพัฒน์ ล้มเลิศวาที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
จัดคลาสเล็กๆเป็นกันเองใกล้ชิดวิทยากร
คุณ โอภาส สามเสน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ความรู้แน่น สอนละเอียด
น.ส. สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส. สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
ดูคำกล่าวทั้งหมด
Learned a lot, great chance network, Dr.Sopon is wonderful
Ms. Carole Anne Withey ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Facilities, Diversity of case Studies
Mr. Harshit Merchant ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้รับความรู้ในเรื่องโครงสร้าง แบบแปลนของอะพาร์ตเมนต์มากขึ้น ขนาดของห้องอะพาร์ตเมนต์ที่กฎหมายกำหนด การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
คุณ ณัฐกานต์ ทัยมณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้รับความรู้เรื่องอพาร์ตเมนต์อย่างครบถ้วน ได้ประโยชน์มากๆ ค่ะ
คุณ ปราณปริยา จึงเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ประโยชน์ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์มากๆ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการปรับใช้ในอาชีพด้านอสังหาฯ ซึ่งหลายๆ เรื่องไม่สามารเรียนหรือศึกษาเป็นทางการได้ แต่หลักสูตรนี้คือสรุปในหลายๆ ด้าน พร้อมอธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงพร้อมเคสตัวอย่างให้เห็นค่ะ เราสามารถนำไปประยุกต์ในงานและเข้าใจกระบวนการทำงานด้านสังหาฯ ได้ค่ะ
คุณ สุปราณี มีสวรรค์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 82
ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปปรับใช้วางแผนกับธุรกิจได้จริง วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้และประสบการณ์ ให้ความรู้และตอบข้อสงสัยได้ดีมาก รวมถึงยังได้มุมมองความคิด ไอเดียใหม่ๆ จากผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ ด้วย
คุณ ธรรมพร เลิศนิมิตกิจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 82
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ดูคำกล่าวทั้งหมด
การอบรมในหัวข้อนี้เป็นประโยชน์และทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ดีขึ้น
คุณ ลดาวัลย์ วัฒนศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
เจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ารักมากๆ ค่ะ ให้ความช่วยเหลือและแนะนำเป็นอย่างดี เนื้อหาการสอนละเอียดและชัดเจน คนไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้
คุณ ปานไพลิน ลีสมภพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
ดูคำกล่าวทั้งหมด
หลักสูตรนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ อยากไฝ่รู้ เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะ มาเรียน คุ้มค่าเกินคุ้มครับ ขอบคุณโรงเรียนฯมากครับที่จัดหลักสูตรดีๆ ให้กับผู้เรียน และขอบคุณทีมงานทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีครับ
คุณ ลือศักดิ์ สุขเกษม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
การมาอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้มากมาย อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านให้ความรู้ได้อย่างละเอียด ดร.โสภณ น่ารัก เป็นกันเอง จะกลับมาเรียนคลาสต่อๆ ไปอีกแน่นอนค่ะ
คุณ ธัญญารัตน์ วงษ์โสภา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เนื้อหาดีมาก มีการเรียบเรียงเป็นลำดับได้ดีมาก ทำให้เข้าใจได้เป็นระบบ พูดได้ง่าย เห็นภาพการทำงานได้
คุณ ธารางกูร ทิพย์ลือพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 17
ฟังไม่ง่วงเลย เนื้อหาเข้มข้นมากค่ะ
คุณ จิรัชยา ศรีรุ่งเรือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 17
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการนิติบุคคลโดยจะนำไปปรับใช้กับงานที่ทำในปัจจุบันค่ะ
คุณ ศวิตา เขียวอุบล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 38
ช่วยให้เห็นภาพในการบริหารชัดเจนขึ้น จากประสบการณ์ของอาจารย์ทุกๆ ท่าน เนื้อหาทุกท่านสามารถนำไปใช้ในการบริหารได้หมดเลย
คุณ ชวลิต แซ่ลิ้ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 38
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในส่วนของข้อมูลด้านภาษีสามารถนำไปปรับใช้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี
คุณ เยาวลักษณ์ คำแพงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ประทับใจในเรื่องการทำงบการเงินและ Work Flow สามารถนำรูปแบบและวิธีการจัดทำรายงานทางการเงินไปใช้ได้จริง
คุณ ยุวดี วงค์แวงน้อย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ชอบมากๆ ที่หลักสูตรในการอบรมมีความหลากหลายที่จะนำความรู้ไปพัฒนาด้านอสังหาได้หลากหลายมิติหลายมุมมอง ชอบที่อาจารย์หลายท่านในการบรรยาย เนื่องจากแต่ละท่านมีความชำนาญต่างกันหรือมีประสบการณ์ต่างกัน ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในแง่กฎหมาย การออกแบบ และ Finance
คุณ ธนัญญา แว่นนาค ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 38
การตัดสินใจทำธุรกิจ ธุรกรรมใดๆ เริ่มจากการมีความรู้ มีเครือข่ายที่จะปรึกษาหารือ รร.ธุรกิจอสังหาฯ เป็นแหล่งที่ให้ความรู้และผู้บรรยายทุกท่านมีความกระตือรือร้นจะถ่ายทอดความรู้
คุณ วรพัณณ์ ภัทรอัมพรศักดิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 38
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้รับความรู้ในเรื่องโครงสร้าง แบบแปลนของอะพาร์ตเมนต์มากขึ้น ขนาดของห้องอะพาร์ตเมนต์ที่กฎหมายกำหนด การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
คุณ ณัฐกานต์ ทัยมณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้รับความรู้เรื่องอพาร์ตเมนต์อย่างครบถ้วน ได้ประโยชน์มากๆ ค่ะ
คุณ ปราณปริยา จึงเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการดี ประทับใจ ให้ความช่วยเหลือและข้อมูลอย่างดี
คุณ รัฐธิดา เจริญยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
การบริการ สถานที่สะอาด หัวข้อบรรยายหลากหลายและครอบคลุม ได้ความรู้เยอะมากๆ ขอบคุณครับ
คุณ นรวิชญ์ ช่วงโชติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ขอบคุณสถาบันที่มอบความรู้และประสบการณ์ที่ย่นระยะเวลามาสรุปเป็นบทเรียนให้พวกเรา และมอบความเป็นกันเองที่อบอุ่นเวลาที่มาเติมความรู้ในทุกครั้งๆ ที่กลับมา ขอบคุณครับ
คุณ สุรพัฒน์ รอษ นิลบรรพต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
เนื้อหาดี อาจารย์สอนได้ประสบการณ์จากของจริง
คุณ ยงยุทธ ล้วนศรีติสกุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด