Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ดร. วีระชัย วรรณึกกุล
ผู้บริหารระดับสูงของกิจการระดับนานาชาติหลายแห่ง ได้แก่ สายการบินนานาชาติ อุตสาหกรรมเหมืองแร่

         ดร.วีระชัย จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 2 ใบคือ Executive Management จาก Claremont Graduate University รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกใบที่สอง จาก Capella University รัฐมินนิโซตาในด้านองค์กรและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ในปี 2533 สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

         ท่านมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปีในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกิจการระดับนานาชาติหลายแห่ง ได้แก่ สายการบินนานาชาติ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ องค์กรการค้าระหว่างประเทศการตลาดสำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคธนาคารและสถาบันการเงินประสบการณ์ด้านหน้าที่การงานของดร.วีระชัยครอบคลุมในหลายตำแหน่ง ได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารโครงการ การบริหารจัดการระบบการบริหารในสภาวะวิกฤติการบริหารจัดการทางการเงิน