THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
อยากลงทุนสร้างบ้านขาย แนวทางการพัฒนาอสังหา ที่คุณต้องรู้ !!
ดูทั้งหมด Post: 30 มิถุนายน 2022
Share via
   

         

 

ยุคสมัยนี้มีหลากหลายทางเลือกให้เจ้าของที่ดินสามารถเลือกลงทุนพัฒนาโครงการได้หลายรูปแบบ เจ้าของที่ดินในที่นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real estate Developer) หรือนักพัฒนาที่ดินโดยผู้เขียนขอใช้คำว่า นักพัฒนาอสังหาฯ  

โดยรูปแบบการลงทุนนักพัฒนาอสังหาฯ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้ 1. ลงทุนเองบริหารเอง อาจมีการหาคอนเซาท์มาช่วยบริหารงานบางส่วน 2. มีผู้ร่วมลงทุน 3.มีที่ดินแต่ไปร่วมลงทุนกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาฯ จะเลือกลงทุนแบบไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพทางการบริหารและศักยภาพทางการเงินของนักพัฒนาอสังหาฯ แต่ละราย

 

ลงทุนเองบริหารเอง

การลงทุนด้วยวิธีนี้นักพัฒนาอสังหาฯ ต้องมีความรู้ด้านอสังหาฯ มากพอสมควรเพราะต้องรู้ทั้งภาพรวมของอสังหาฯ ที่คุณกำลังจะพัฒนาสินค้าอะไรออกมาขายและแข่งขันในท้องตลาด (ประเภทโครงการ, รูปแบบ, ขนาด, ราคา) รวมถึงมีความรู้ด้านการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านข้อกำหนดด้านกฎหมาย การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) ด้านการวิเคราะห์การเงินโครงการ (Project Feasibility Study) การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) และอื่นๆ ฯลฯ โดยนักพัฒนาอสังหาฯ สามารถหาคอนเซาท์ ที่มีความชำนาญมาช่วยบริหารจัดการในงานด้านต่างๆ

 

 

 

มีผู้ร่วมลงทุน
วิธีนี้นักพัฒนาอสังหาฯ อาจมีผู้ร่วมการลงเงินและบริหารงานบริหารงานร่วมกัน อาจมีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินบางส่วน การบริหารงานก็จะเหมือนกันกับการลงทุนเองบริหารเอง แต่ต่างกันในเรื่องของอำนาจการตัดสินใจในเรื่องของการดำเนินงานและการแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนเงินลงทุน

 


 

 

มีที่ดินแต่ไปร่วมลงทุนกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
วิธีนี้นักพัฒนาอสังหาฯ จะเป็นผู้ลงทุนที่ดิน แบ่งที่ดินขายเป็นแปลงๆ และหาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มารับช่วงต่อเพื่อสร้างบ้านลงไปในที่ดิน โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะทำหน้าที่ ออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงด้านการขายการตลาด การลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นลักษณะเหมือนลงหุ้นด้วยที่ดิน
สามารถพัฒนาโครงการ

นี้เป็นตัวอย่างรูปแบบวิธีการลงทุนทำโครงการอสังหาฯ  นักพัฒนาอสังหาฯ แต่ละท่านจะเลือกลงทุนแบบไหน ก็แล้วแต่ความเหมาะสม  แต่ท่านจะเป็นนักพัฒนาที่ประสบความสำเร็จได้ ท่านจะต้องศึกษาวิธีการทำโครงการในทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาโครงการให้ราบรื่นและไม่ผิดพลาด

 


 

 

 

หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)

 

 

นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ Real estate Developer  คือใคร ?  อ่านต่อ ตอนที่ 2 

 

Tag:  นักพัฒนาอสังหาฯ ,นักลงทุน, ลงทุนสร้างบ้านขาย, นักพัฒนาอสังหาฯ, นักลงทุน, Real estate Developer, พัฒนาโครงการอสังหาฯ, Feasibility Study, Project Feasibility Study, เจ้าของที่ดิน, เจ้าของโครงการ

 

 

Credit by : โค้ชโอ๋ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย