THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
ตารางอบรม - สัมมนาหลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน มีนาคม 2562
ดูทั้งหมด Post: 15 มีนาคม 2019
Share via
   

 

 

รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-House Training และนอกองค์กรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร อาทิ กฎหมายอสังหาริมทรัพย์, การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง), Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงหลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรที่จัดขึ้นมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาฯและบริหารได้จริง สามารถนำกลยุทธ์และความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจ ทั้งหมดนี้จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 

ตารางสัมมนา – อบรม

 

อบรมพิเศษ : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

เวลา-สถานที่: วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด : จัดขึ้นเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบันมองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ)ในการลงทุนอสังหาฯและเข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น เรียนรู้จากการทำ Workshop การประเมินอสังหาฯเพื่อการลงทุน และการประเมินอสังหาฯ แต่ละประเภท(Workshop On Site อาคารชุด, อะพาร์ตเมนต์, อาคาร สนง. , บ้านจัดสรร,อาคารพาณิชย์,  ที่ดินเปล่า)  ลงมือทำจริง มีผู้ประเมินชั้นวุฒิ เป็นผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=10

 

 

เสวนาฟรี  เป็นนายหน้าอิสระหรือเป็นนายหน้ามีสังกัดดี? (สมาชิกเข้าร่วมฟรี)

เวลา-สถานที่: วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:15 น.

รายละเอียด :  มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI-THAI) ได้กำหนดจัดเสวนาครั้งที่ 201 เรื่อง เป็นนายหน้าอิสระหรือมีสังกัดดี? เป็นเรื่องท้าทายในการประกอบวิชาชีพนายหน้าที่ไม่มีสังกัดแต่รับทรัพย์เอง แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องเครือข่ายการทำธุรกิจ หรือจะเป็นนายหน้าแบบมีสังกัดกับบริษัทใหญ่จากทั้งในและต่างประเทศ แบบไหนจะมีข้อดีข้อด้อยประการใด มูลนิธิฯ จึงจัดเสวนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์

คลิกเพิ่ม : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php

 

 

หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์

เวลา-สถานที่ : รุ่นที่ 70, วันพุธที่ 13 - วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:30 น.

รายละเอียด : เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง กับที่ดินและมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สิน (อาคาร-ที่ดิน) เพราะข้อ จำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากข้อ กำหนดกฎหมายต่าง ๆ เช่น พรบ.ผังเมือง ในพื้นที่ต่างๆที่มีกฎ ข้อ กำหนด การใช้ที่ดิน ตามสีผังเมือง ฯลฯ เป็นเหตุให้ 15 ถนนสายหลักในกรุงเทพต้องมี ระยะร่นที่ดินแปลงด้านหน้าที่ติดถนน ใหญ่สามารถมีราคาถูกกว่าที่ดินแปลงด้านหลัง ที่ดินแปลงหัวมุมที่ติดทั้ง ถนนใหญ่และถนนซอย กลับมีข้อห้ามด้าน ความสูงมากขึ้น ! และนับเป็นหลักสูตรที่รวม ปรมจารย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายโดยตรง เข้มข้น ด้วยทฤษฏี แหล่งการค้นหาข้อมูล พร้อมด้วยตัวอย่าง ที่คาดไม่ถึงในหลายกรณีซึ่งท่านสามารถใช้เป็น กรณีศึกษาเป็นอย่างดี

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=19

 

 

หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

เวลา – สถานที่ : วันพุธที่ 20- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562  เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกันในการจ่ายเงินค่า ก่อสร้างแต่ละงวด ที่สอนโดยวิศวกรผู้บริหารงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญ สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ ลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง, ผู้รับเหมาทิ้งงาน, วัสดุไม่ตรงสเป็ก, สัญญาคลุมเครือไม่ชัดเจน, เบิกจ่ายเงินงวดไม่ตรงตามกำหนด, ป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ วิธีการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้!!

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23

 

 

หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์

เวลา- สถานที่  วันจันทร์ที่ 25 - อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา  08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : ศึกษากลยุทธ์การตลาดอสังหาฯ สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์ของโครงการ ศึกษาเทคนิคในการสร้างแบรนด์ในธุรกิจและเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ เรียนรู้การทำ online marketing และเทคนิคมากมาย

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=33

 

 

หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน

เวลา-สถานที่ : วันพุธที่ 30 มกราคม - วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 2,500 ท่าน ทั้งจาก หน่วยราชการ และภาคเอกชน การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy  ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=17

 

 

หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์

รุ่นที่ 30, วันพุธที่ 27 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

รายละเอียด :  เจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุน-นายหน้า หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน และผู้ประเมินราคา

โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทได้ด้วยตัวเองเป็น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการลงทุนและบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการ

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=36

 


Tag : อบรมสัมมนาฟรี 2562 ,งานสัมมนาฟรี 2562 , สัมมนา ,อบรม ,คอร์สอบรม,หลักสูตร, สัมมนาอสังหาริมทรัพย์, อบรมพิเศษ , เทคนิคการประเมิน