THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
สรุปตารางอบรม สัมมนาฟรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ดูทั้งหมด Post: 02 กรกฎาคม 2019
Share via
   

 

 

รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือนกรกฎาคม

บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-House Training และนอกองค์กรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด, การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน และจัดงาน สัมมนาดูการทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย, สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ กลางปี 62 อีกทั้งมี เสวนาฟรี เรื่อง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์: มิติใหม่อสังหาฯ และการประเมินค่าคอร์สอบรมที่จัดขึ้นทั้งหมดนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาฯและบริหารได้จริง สามารถนำกลยุทธ์และความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจ ทั้งหมดนี้จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 

 

สัมมนาเคล็ดไม่ลับ “การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย”

เวลา – สถานที่  : วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด : การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินว่างเปล่าซึ่งในปัจจุบันธุรกิจไม้ขุดล้อมมีความเฟื่องฟูเพิ่มขึ้นมาก การปลูกต้นไม้จึงกลายเป็นธุรกิจ และต้นไม้ต่างๆมีมูลค่าที่ชัดเจนมากขึ้น ทางฝ่ายฝึกอบรมจึงเล็งเห็นความสำคัญและจัดสัมมนาเคล็ดไม่ลับ “การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย” ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจ

คลิกเพิ่ม : https://www.thaiappraisal.org/thai/seminars/seminar_mailom.php

 

 

หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน

เวลา-สถานที่ :  วันพุธที่ 10 - เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562เวลา 08:30 - 17:30 น.ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 2,500 ท่าน ทั้งจาก หน่วยราชการ และภาคเอกชน การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy  ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/17/AP100

 

 

เสวนาวิชาการ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ : มิติใหม่อสังหาฯ และการประเมินค่า

เวลา – สถานที่  : วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์เป็นอย่างไร นักลงทุน นักพัฒนาที่ดินและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินพึงรู้พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ.2562 ออกมาแล้ว จะมีผลอย่างไรต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะต่อนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน และที่สำคัญจะมีผลต่อการประเมินมูลค่าอย่างไร  นายหน้าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง  มาฟังกันให้ชัดๆ กับผู้เกี่ยวข้องในวงการ

คลิกเพิ่ม : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=2

 

 

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด

เวลา – สถานที่ :   วันศุกร์ที่ 19 - เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. .ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : อยากรู้ข้อกำหนดต่างๆ ของนิติบุคคล นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเรียนรู้ พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับบใหม่ที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"

คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/20/RE142

 

 

เสวนาวิชาการ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ (Foreign Direct Investment)
เวลา – สถานที่  : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก

รายละเอียด : เสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาระดับนานาชาติที่มีวิทยากรเป็นผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ในเอเซียมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์เอเซีย ที่พิเศษสุดอีกประการหนึ่งคือการเสวนานี้ฟรีสำหรับผู้เห็นความสำคัญของข้อมูล-ความรู้เพื่อวงการอสังหาริมทรัพย์

คลิกเพิ่ม : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3

 

 

หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุ
รุ่นที่ 30, วันศุกร์ที่ 19 - เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

 

 

 

สัมมนา: ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ กลางปี 62

เวลา – สถานที่ :   วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:45 - 17:00 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

รายละเอียด : พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามถึงโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region หรือ BMR) รวม 9 จังหวัด

AREA ติดตามการเคลื่อนไหวการขายของโครงการฯ อย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า 24 ปี จึงสามารถชี้นำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/15/Seminar:-BMR-Market

 

 

Tag : สัมมนาฟรี ,  เสวนาฟรี  , อบรมสัมมนาภายใน , In-House Training , ไม้ขุดล้อม ,  นิติบุคคล , เสวนาวิชาการ