THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
อัตราดอกเบี้ยบ้านมือสอง 2564 (ล่าสุด)
ดูทั้งหมด Post: 06 เมษายน 2023
Share via
   

 

ดอกเบี้ยบ้านใหม่ล่าสุด!! เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้านมือสองใหม่ ไตรมาส3 (เดือนก.ค.) ปี 2564 สำหรับใครที่กำลังถูกใจบ้านมือสองสักหลัง แล้วอยากกู้ซื้อบ้าน? ขอสินเชื่อบ้านมือสอง ธนาคารไหนดี ถึงจะได้ดอกเบี้ยบ้านต่ำที่สุด เรารวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบให้แล้ว


สินเชื่อบ้านมือสอง

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 3.35%

  • ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 2.7%

  • ธนาคารกสิกรไทย  ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 5.90 %

  • ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี = 2.80 %

  • ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  • ธนาคารไทยพาณิช (SCB) ดอกเบี้ยบ้าน เฉลี่ย 3 ปี 

 

 

1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

สินเชื่อบ้านมือสอง ALL HOME

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564

อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

 

• วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

• ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

• ดอกเบี้ย 

ปีที่ 1 = 3.35 % ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR - 2.55 % ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR - 2.15 % ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา =  MRR - 1.00 % ต่อปี


รายละเอียดอื่นๆ : https://www.ghbank.co.th/product-detail/all-home-64-q3q4

 

2) ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) 

สินเชื่อบ้านมือสอง ดอกเบี้ยบ้านมือสองพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

เป็นเจ้าของบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ได้เร็ว และง่ายขึ้น ด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าจากทีทีบี วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากโครงการพันธมิตรของธนาคาร


• วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร

 

1. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป

2. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 

• ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

• ดอกเบี้ย 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1  สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ปีที่ 1 - 3  MRR - 0.88 %  หลังจากนั้น MRR - 0.78%

ทางเลือกที่ 2 สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท

ปีที่ 1 - 3  MRR - 0.38% หลังจากนั้น MRR - 0.28%

 

ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 

รายละเอียดอื่นๆ :https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/home-loan/home-loan

 

 

3) ธนาคารกสิกรไทย 

สินเชื่อบ้านมือสอง ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564


• วงเงิน

- กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน

- กรณีกู้ปลูกสร้างบ้าน กู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

กู้ซื้อที่ดินพร้อมขอกู้ปลูกสร้างบ้าน วงเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายที่ดินรวมกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%    

ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง เมื่อยื่นเอกสารครบ รู้ผลอนุมัติเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ

 

• ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 30 ปี

• ดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ

-  อัตราดอกเบี้ย  3 ปีแรก MRR - 0.07%

-  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา  MRR 

-  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.90 %

-  อัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.94%

 

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

-  อัตราดอกเบี้ย  3 ปีแรก MRR + 0.43 %

-  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา  MRR + 0.50 %

-  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.40 %

-  อัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.44%

 

รายละเอียดอื่นๆ : https://kasikornbank.com/th/personal/Loan/Home-Loan/Pages/Home.aspx


 

4) ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน

• วงเงินกู้สูงสุด 100%

• ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

• ดอกเบี้ยบ้านมือสอง

1. ทำประกัน*

    ปีที่ 1     0.75

    ปีที่ 2     MRR – 2.40

    ปีที่ 3     MRR – 2.40

    หลังจากนั้น  MRR – 1.25

    อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  2.80

2. ไม่ทำประกัน*

    ปีที่ 1     1.00

    ปีที่ 2     MRR – 2.40

    ปีที่ 3     MRR – 2.40

    หลังจากนั้น  MRR – 1.25

    อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  2.88

 

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/16

 

 

5) ธนาคาร ออมสิน

สินเชื่อบ้านมือสองช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ??งบ้านที่เดียวครบ

• วงเงินให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

• ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 

• ดอกเบี้ยบ้านมือสองตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  : https://www.gsb.or.th/personals/homeloan/

 

6) ธนาคารไทยพาณิช 

หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว

• วงเงิน

วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกั

• ระยะเวลาผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

• ดอกเบี้ย 5.99 % เฉลี่ย 3 ปีแรก *เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/home-loans/scb-new-loan.html

 

สามารถติดต่อและสอบถามบริการ AREA (ประเมิน-วิจัย) และ TREBS (อบรม-สัมมนา)

โทร.02-295-3905 ต่อ 114 (K.สัญชัย)

Email : lek2@trebs.ac.th

Line ID : @areavaluation หรือคลิก https://lin.ee/8pZYu1C

 

ขอขอบคุณที่มา: Tooktee.com

 

[Tag] สินเชื่อบ้านมือสอง , ดอกเบี้ย , ดอกเบี้ยบ้าน , กู้ซื้อบ้าน , ดอกเบี้ยบ้านมือสอง