Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

ได้ความรู้ลึกขึ้น และ กว้างขึ้น ทำให้มั่นใจในการตอบคำถามกับผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น
คุณ กัญญมล แก้วพิศดาร ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 135
ดีมากครับได้ความรู้เยอะกว่าที่คาดหวัง ได้ connection ที่ดีกับผู้ที่มาเรียน
คุณ วีรภัทร วงศ์ปัญติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 135
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่บรรยากาศการสอนกลับสนุกสนานและที่สำคัญวิทยากร ครูอาจารย์ทุกท่านเมตตาให้วิชาความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ดีมากๆค่ะ
คุณ วาณี ฉัตรชัยกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
หลักสูตร AP101การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าให้ประโยชน์ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงระดับสูงเหมาะกับผู้ที่สนใจทำงาน ด้านอสังหาริมทรัพย์วิทยากรทุกท่านมีความรู้เป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมเป็นกันเอง เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาฯในด้านต่างๆ ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์มิตรภาพและมีความสุข
คุณ สลักจิต ราษฎร์อาศัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
ดูคำกล่าวทั้งหมด
สถานที่มาสะดวกอาหารดี วิทยากรเก่งมากบรรยากาศดีมาก โอกาสหน้าให้จัดที่นี่อีกเพราะเดินทางสะดวก
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 2
100 คะแนนเต็มสำหรับอาจารย์ ทีมงานผู้จัดและสถานที่ครับ ขอบพระคุณมากๆ เลยครับ
คุณ Nott@pattaya ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 1
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เนื้อหาของการอบรมมีความชัดเจนเพราะมีรายละเอียดที่ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดีมาก
พญ. ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
วิทยากรทุกท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นตอบคำถามและให้ความรู้อย่างเต็มที่
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้รับความรู้เยอะมากจากหลายแง่มุมของวิทยากร ทั้งวิชาการประสบการณ์ตรง คุ้มค่ากับการที่มาเรียนมากครับ
คุณ วีรยุธ พงษ์ภาณุวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ประทับใจความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับ โดยเฉพาะแม่บ้านดูแลดีมากๆ สุภาพ ใส่ใจบริการทุกเรื่อง ประทับใจตั้งแต่การบรรยาย จนถึงบริการและอาหารครับ
คุณ ภูริณัฐ พิมพ์สมบูรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ดูคำกล่าวทั้งหมด
เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมแน่นได้ความรู้เพิ่มขึ้น วิทยากรให้ความรู้ดี ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
คุณ จาริยา สุริวรรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจริง เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานโดยตรง
คุณ จิรเมธ ทีฆวีรกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 69
ดูคำกล่าวทั้งหมด
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ประทับใจความใส่ใจของวิทยากรทุกท่านมีการจัดลำดับการสอนที่ดี ได้ความรู้ที่หลากหลายในเวลาเท่านี้
คุณ กชพร บุญพานิช ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ประทับใจผู้บรรยายทุกท่านเพราะมีความรู้และประสบการณ์มาก สามารถนำความรู้และเนื้อหาไปใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง
คุณ ชลิดา กาญจนารักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 61
ดูคำกล่าวทั้งหมด
รู้สึกดีใจที่มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น และ เป็นการสร้างคอนเนคชั่นไปในตัว คุ้มค่ามากที่ได้เข้าเรียน
คุณ กชพร ตั้งวรกิจโชติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ความรู้ดีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองสอนให้คิดในเชิงบวก เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาหารดี กาแฟครบ
คุณ กัลย์สุดา รัตนปรากฎ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 46
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้แชร์ประสบการณ์จากเพื่อนๆในห้องเรียนและได้เรียนรู้การเป็นผู้ขายจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง
คุณ ณิชชา ชาญนุวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
เนื้อหาน่าสนใจได้ความรู้หลากหลายจากอาจารย์หลายๆท่าน อาหารอร่อยมากๆค่ะ
คุณ ธนัฏฐา มนตรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ดูคำกล่าวทั้งหมด
อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา นำไปใช้ได้จริง ไม่เคยได้รับฟังมาก่อน
คุณ นาวี ถิ่นสาคู ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
เคยอบรมหลักสูตรการขายของทางโรงเรียนไปประทับใจมาก ข้อมูลใหม่ ใช้งานได้จริง พอมีเปิดการตลาดจึงอยากเข้าร่วม ปกติม่เคยมีความรู้ด้านการตลาดมากนัก พอมาเรียนที่นี่มีความเข้าใจ เห็นภาพการตลาด สามารถนำไปใช้กับแผนการตลาดของโครงการได้จริง ผู้บรรยายที่มาก็เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาอย่างมาก
คุณ นิรินธน์ สอดศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 9
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะในส่วนที่ไม่รู้ ประทับใจอาจารย์ทุกท่านได้เพื่อนใหม่ รวมทั้งฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่มบริการดีมาก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
คุณ ธัญญลักษณ์ บุญมาก ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดสรร สมควรมาฟังเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป
คุณ วิสา สุรชาติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และ ประสบการณ์ในแต่ละด้านจากผู้เชี่ยวชาญ
คุณ กุลภัสสร์สรณ์ สีรอด ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ชอบวิทยากรที่มาบรรยายค่ะ มีประสบการณ์ตรง มีประโยชน์มากเลยค่ะ Service ของโรงเรียน อาหารของว่างดีค่ะ
คุณ ชมพูนุท โสภณสุข ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 41
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ประทับใจการจัดอบรมที่เป็นมืออาชีพ รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ ล้วนเป็นวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาอย่างแท้จริง สามารถนำตัวอย่าง Case Study ที่หลากหลายมาอธิบาย เพื่อให้เราได้เห็นภาพ และ เข้าใจหลักการคิดอย่างชิดเจนซึ่งถือว่าเป็น 2 วันที่คุ้มค่ามากครับ
คุณ ชุติวัต วิวัฒน์สุรกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรมีความรู้ความสามารถ บรรยากาศห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้
คุณ ปีติการ พัฒนวิทย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้รับความรู้เยอะมากจากหลายแง่มุมของวิทยากร ทั้งวิชาการประสบการณ์ตรง คุ้มค่ากับการที่มาเรียนมากครับ
คุณ วีรยุธ พงษ์ภาณุวัฒน์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ประทับใจความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับ โดยเฉพาะแม่บ้านดูแลดีมากๆ สุภาพ ใส่ใจบริการทุกเรื่อง ประทับใจตั้งแต่การบรรยาย จนถึงบริการและอาหารครับ
คุณ ภูริณัฐ พิมพ์สมบูรณ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ประทับใจกับอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ชัดเจนทุกขั้นตอนในการสัมมนาครั้งนี้ได้ตรงตามเป้าหมาย
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 5
ทำให้เห็นภาพสิ่งที่ต้องรู้ และ ทำ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ได้ Connection ในส่วนของกลุ่มเพื่อนผู้ประกอบการ และ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านต่างๆ
คุณ บงกชมาศ ชะระไสย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 5
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้ความรู้และประสบการณ์บริหารตรงจากอาจารย์ผู้บรรยายซึ่งมีประโยชน์มากกว่าทฤษฎี (สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง)
คุณ กัณหพงศ์ สังสิทธิ์อนุกูล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ประทับใจความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรที่มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม
คุณ ศิวดล พหลโยธิน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 24
ดูคำกล่าวทั้งหมด
ได้แชร์ประสบการณ์จากเพื่อนๆในห้องเรียนและได้เรียนรู้การเป็นผู้ขายจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง
คุณ ณิชชา ชาญนุวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
เนื้อหาน่าสนใจได้ความรู้หลากหลายจากอาจารย์หลายๆท่าน อาหารอร่อยมากๆค่ะ
คุณ ธนัฏฐา มนตรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 27
ดูคำกล่าวทั้งหมด