Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

อาจารย์สอนดีโรงเรียนดีมากเพื่อนๆร่วมเรียนดีทุกสิ่งทุกอย่างดีมาก
คุณ เพียงใจ ยัญธฤต ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
อาจารย์แต่ละท่านให้ความรู้แบบเต็มๆไม่มีกั๊ก เพื่อนๆหลากหลายอาชีพ
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 134
เป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าสำหรับอาชีพอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แต่บรรยากาศการสอนกลับสนุกสนานและที่สำคัญวิทยากร ครูอาจารย์ทุกท่านเมตตาให้วิชาความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ดีมากๆค่ะ
คุณ วาณี ฉัตรชัยกิจ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
หลักสูตร AP101การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าให้ประโยชน์ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงระดับสูงเหมาะกับผู้ที่สนใจทำงาน ด้านอสังหาริมทรัพย์วิทยากรทุกท่านมีความรู้เป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมเป็นกันเอง เพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาฯในด้านต่างๆ ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์มิตรภาพและมีความสุข
คุณ สลักจิต ราษฎร์อาศัย ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 28
สถานที่มาสะดวกอาหารดี วิทยากรเก่งมากบรรยากาศดีมาก โอกาสหน้าให้จัดที่นี่อีกเพราะเดินทางสะดวก
ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 2
100 คะแนนเต็มสำหรับอาจารย์ ทีมงานผู้จัดและสถานที่ครับ ขอบพระคุณมากๆ เลยครับ
คุณ Nott@pattaya ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 1
เนื้อหาของการอบรมมีความชัดเจนเพราะมีรายละเอียดที่ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดีมาก
คุณ ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
วิทยากรทุกท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นตอบคำถามและให้ความรู้อย่างเต็มที่
คุณ ภาณุวัฒน์ เรืองรักษ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 30
ได้รู้จักผู้ประกอบการตัวจริงทั้งวิทยากรและผู้ร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์
คุณ นริศรา ธนาบูรณะสิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ดีมากครับได้ประโยชน์ ได้รู้ว่าต้องทำอะไรกก่อน-หลัง รู้ว่าก่อนตัดสินใจต้องคิดอะไรบ้าง คุ้มค่าครับ
คุณ สุเนตร จงเทพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้ความรู้ด้านกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุม ได้รับคำแนะนำ ทำให้รอบคอบในด้านต่างๆ เพื่อเกิดความสำเร็จอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นมิตรและดูแลอย่างเป็นกันเอง
คุณ ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
ได้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอสังหาฯ สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาวงการต่อไปค่ะ
คุณ ณัฐกาน ม่วงศรีจันทร์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 68
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 20
ประทับใจเนื้อหาและวิธีการสอน และ Template ต่างๆที่ให้มาซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้
คุณ พงศ์า อิชิฮาร่า ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
ประทับใจที่ได้รู้จักคนจากหลากหลายธุรกิจ ทั้งUsted/Non Usted/Start-Up และ หลากหลาย Department ทำให้ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
คุณ จิรพัชร วิเชสวิพัฒนา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 60
เป็นสถาบันที่ทำให้ผู้สนใจสายงานนี้ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ระหว่างบุคคลได้อย่างดี สร้างConnectionก่อให้เกิดความเหนียวแน่น อย่างบูรณาการณ์ในอนาคต ขอบคุณค่ะ
คุณ พิญญาดา นันทะโสภา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 43
ได้ความรู้ข้อแนะนำในอาชีพอย่างถูกต้อง และวิธีการเชิงบวกในการไปประกอบการ ได้อย่างชัดเจน
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 43
วิทยากรเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าในตำรา มีตัวอย่างให้ลองแก้ไข หาคำตอบ ทำให้กระจ่างตรงประเด็น ทีมงานผู้จัดดูแลบริการรวมถึงอาหารอร่อยมาก เพื่อนร่วมอบรมเป็นกันเอง ไม่เครียด
คุณ คุณฐกฤต ชาญสง่าวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
วิทยากรให้ความรู้ เนื้อหาที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง ได้เพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนกัน ประทับใจมากค่ะ
คุณ คุณไพลิน พลชัยยา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
วิทยากรให้ผู้อบรมมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แชร์ประสบการณ์ เป็นกันเอง ความรู้ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจตัวเอง
คุณ รัชชุดา วงศกาพรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
เนื้อหา ครอบคลุมในการวางแผน จัดการ Marketing สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาในเชิงธุรกิจต่อไปได้
คุณ รินทร์ลภัส วงศืสุขเดชา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 8
อาจารย์แต่ละท่านสอนเนื้อหาและการยกตัวอย่างดีเข้าใจง่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
คุณ นิรัตน์ เจะสา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
การบริการเป็นกันเองมากค่ะ วิทยากรบรรยายเนื้อหาน่าสนใจ รายละเอียดเป็นประโยชน์ไปเป็นความรู้ในการทำงานได้อย่างดี
คุณ ณิชาดา ภัทรธนจิระกุล ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 25
ประทับใจวิทยากรทุกท่านที่เป็นผู้มีองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงของแต่ละท่านสามารถถ่ายทอดออกมาในรู้แบบของการแบ่งปันได้อย่างครบ เนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง นำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้จริง และแน่นไปด้วยเทคนิควิธีการตรงจุด
คุณ ปัญญาภรณ์ อินทองปาน ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
อธิบายแผนผังบัญชี การแนะนำเครื่องมือช่วยทำบัญชี ระบบบัญชีที่ดี แนะนำวิธีทำงานวางแผนภาษีที่ปฏิบัติได้จริง ฟังแล้วเข้าใจง่ายสื่อสารเห็นภาพ แนวทางรับมือสรรพากรข่าวสารใหม่ๆ
คุณ ณภัคกานดา ชัยฤทธิ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 40
ได้ความรู้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยสอนจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มาก่อน
คุณ นิธิวัฒน์ นรคิม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และความสามารถในเรื่องที่บรรยาย เนื้อหาละเอียดมาก
คุณ นนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ได้รู้จักผู้ประกอบการตัวจริงทั้งวิทยากรและผู้ร่วมอบรม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์
คุณ นริศรา ธนาบูรณะสิริ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
ดีมากครับได้ประโยชน์ ได้รู้ว่าต้องทำอะไรกก่อน-หลัง รู้ว่าก่อนตัดสินใจต้องคิดอะไรบ้าง คุ้มค่าครับ
คุณ สุเนตร จงเทพ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 21
เนื้อหาแน่น วิทยากรหลากหลายและมีความรู้ดีมาก ความรู้นอกห้องเรียนและ Connection ดีมาก อาหารอร่อย เบรกจัดเต็ม
คุณ คุณธีรยุทธ พุฒิธีรธรธรรม ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
ได้ความรู้รอบด้านจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงผู้บรรยายเล่าประสบการณ์ไม่กั๊ก ได้Connection เพิ่ม กับเพื่อนๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน
คุณ คุณจรวยพร จารุกีรติ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 4
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์จริง ความรู้และประสบการณ์ที่มาถ่ายทอดนำไปใช้ได้จริง ข้อมูลครบถ้วนหลายแง่มุม วิทยากรเป็นกันเองพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกศิษย์
คุณ วรินทร แซ่น้า ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
ได้ความรู้ดีมากค่ะ นวัตกรรมใหม่ๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจ วิทยากรเป็นกันเอง Staff น่ารักมาก
คุณ สุทธิญา เอื้อพัฒนาพานิชย์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 22
วิทยากรเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าในตำรา มีตัวอย่างให้ลองแก้ไข หาคำตอบ ทำให้กระจ่างตรงประเด็น ทีมงานผู้จัดดูแลบริการรวมถึงอาหารอร่อยมาก เพื่อนร่วมอบรมเป็นกันเอง ไม่เครียด
คุณ คุณฐกฤต ชาญสง่าวงศ์ ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26
วิทยากรให้ความรู้ เนื้อหาที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง ได้เพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนกัน ประทับใจมากค่ะ
คุณ คุณไพลิน พลชัยยา ผู้เข้าอบมรุ่นที่ 26