Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23

RE132: เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23 (สำหรับ บจก.สยามวู๊ดแลนด์)
วันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-17:00 น. ณ บจก.สยามวู๊ดแลนด์