Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

อบรมภายในหน่วยงาน

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS) จัดทำหลักสูตรพิเศษ
สำหรับหน่วยงาน บริษัท และองค์กรเอกชน รวมทั้งภาครัฐ
ที่ต้องการจัดอบรมพนักงานจำนวนมาก และต้องการอบรมในหัวข้อพิเศษต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ติดต่อเรา   +66 2295.3905

หน่วยงานที่รับการอบรมพิเศษภายในหน่วยงานจากเรา
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน
10 - 13 กรกฎาคม 2562
RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 23
23-24 สิงหาคม 2560 ณ บจก.สยามวู๊ดแลนด์
สัมมนา: การพัฒนาตนเองสู่ผู้มีประสิทธิผลในการทำงาน
2 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 126 (สำหรับ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ รุ่น 2/2559)
9-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม นารายณ์
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 125 (สำหรับ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ รุ่น 1/2559)
18-21 เมษายน 2559 ณ โรงแรม นารายณ์
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 123 (สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รุ่น 3)
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 122 (สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รุ่น 2)
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 121 (สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รุ่น 1)
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 117 (สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รุ่น 2)
วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 116 (สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รุ่น 1)
วันที่ 28-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 111 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 6)
วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเบอร์เค ลีย์ ประตูน้ำ กทม.
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 110 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 5)
วันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเบอร์เค ลีย์ ประตูน้ำ กทม.
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 107 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 4)
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 106 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 3)
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 104 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 1)
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 102 (สำหรับ กรมบังคับคดี)
วันที่ 12-17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม กรมบังคับคดี
RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 48 (บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น)
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ณ อาคารชินวัตร 3 ชั้น 9
RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 42 (สำหรับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน))
วันที่ 8-9, 15-16 กันยายน 2554 เวลา 08:30-17:00 น. ณ อาคาร เค ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร
RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Cash flow) รุ่นที่ 37 (สำหรับ บจก.ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล)
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2554
RE120: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 18 (สำหรับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน))
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2554
RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 (สำหรับ บมจ.ศุภาลัย)
วันที่ 21-22 และ 28-29 กรกฎาคม 2554
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 91 (สำหรับ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์)
วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 ณ บสก.
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 88 (สำหรับ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์)
วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2553 ณ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 87 (สำหรับ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์)
วันที่ 18-22 ตุลาคม 2553 ณ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
อบรมหลักสูตร: การบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดอย่างมืออาชีพ (สำหรับ บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา
RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่น 11 (สำหรับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2553
RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 15 (สำหรับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน))
วันที่ 4,10 กรกฎาคม 2553
RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Cash flow) รุ่นที่ 32
วันที่ 1 กรกฎาคม, 7, 21, 28 สิงหาคม 2553 ณ อาคาร 2 ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถ.พระราม 9
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 83 (สำหรับ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์)
วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2553
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 82 (สำหรับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.))
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ. สนญ.