Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2561

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน AREA จัดการสัมมนาเฉพาะผู้บริหารเรื่อง "การสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี 2561 ณ โรงแรม เอส 31 สุุขุมวิท โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลล่าสุดและเป็นข้อมูล "มือหนึ่ง" สำหรับสมาชิกโครการ Real Estate Index โดยเฉพาะ ท่านที่สนใจสั่งซื้อเอกสาร โปรดติดต่อที่ AREA โทร. 0.2295.3905 หรือ area@area.co.th