Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนาสำหรับผู้บริหาร: “ฟองสบู่อสังหาฯ: จุดเริ่มต้นของจุดจบ”

สัมมนาสำหรับผู้บริหาร: “ฟองสบู่อสังหาฯ: จุดเริ่มต้นของจุดจบ”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย