Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow

RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow รุ่นที่ 65
วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย