Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

หลักสูตรสำหรับนายหน้า

ตารางอบรมทั้งหมด คลิกที่นี่ เข้าร่วมอบรมกับเรา และสอบเพื่อเป็นตัวแทนนายหน้าของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ที่นี่!

* หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่เปิดสอน กด Add to Wishlist เพื่อติดตามหลักสูตรนั้น ๆ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับนายหน้า
รุ่นที่ 71, 19 - 21 พ.ค. 66
RE131 นายหน้าอสังหาฯ
8000ดูรายละเอียด
หลักสูตรแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพ
28 มี.ค. 66
เสวนาครั้งที่ 255 : การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบ ERA
750ดูรายละเอียด
รุ่นที่ 147, 17 - 20 พ.ค. 66
AP100 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
24000ดูรายละเอียด
รุ่นที่ 81, 24 - 27 พ.ค. 66
RE100 ข้อกฎหมายอสังหาฯ
24000ดูรายละเอียด
รุ่นที่ 11, 30 พ.ค. 66
เทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี (สัมมนาเจาะลึก)
3900ดูรายละเอียด
รุ่นที่ 12, 14 ก.ค. 66
การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (สัมมนา)
4900ดูรายละเอียด
การศึกษาแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในภาพรวม
รุ่นที่ 17, 28 - 29 มี.ค. 66
RE134 Real Estate Marketing Mutation
12000ดูรายละเอียด
รุ่นที่ 5, 31 มี.ค. 66
ขายที่ดินเงินล้าน ต้องรู้อะไร? (สัมมนา)
4900ดูรายละเอียด
รุ่นที่ 13, 23 เม.ย. 66
Fast Track รู้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพนายหน้า-นักลงทุน
2500ดูรายละเอียด
รุ่นที่ 6, 15 พ.ค. 66
สุดยอดกลยุทธ์ขายง่าย-ขายคล่อง (สัมมนา)
3900ดูรายละเอียด
23 พ.ค. 66
ทำเลทองปี 66 (สัมมนา)
5500ดูรายละเอียด
หลักสูตรที่ผ่านมา
ผ่านไปแล้ว
RE120
12000ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ
5900ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ฟองสบู่อสังหาฯ
3500ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ดึงทุนต่างชาติ
5900ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์อาคารเก่า
5900ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์การคิดค่าเช่า
5900ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
คอนโดฯ ราคาตกจริงหรือ ?
990ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สอบคุณวุฒินายหน้า
500ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
หลักสูตร: เทคนิคการสร้างอาคารชุดราคาสุดถูก
6000ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: Super Professional Broker
10000ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
บริหารหนี้ด้วยกลยุทธ์ขั้นเทพ
4000ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนาดูงาน: เคล็ดไม่ลับ
5500ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
อบรมฟรี: หลักสากล 11ประการในการประเมินค่าทรัพย์สิน
0ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
Report on Covid-19 and Real Estate Assessed by 429 Experts around the World
0ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: เคล็ดลับการพัฒนาท่ดิน : คุนกับจอมยุทธ์
1500ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
Workshop วิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน
2900ดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ทิศทางตลาดอสังหาฯ ปี 66
10000ดูรายละเอียด