THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
โหลดฟรีแล้ว!! สัญญา เช่าช่วง พร้อมความหมายและความสำคัญ
ดูทั้งหมด Post: 15 พฤศจิกายน 2023
Share via
   

โหลดฟรีแล้ว!! สัญญา เช่าช่วง พร้อมความหมายและความสำคัญ

Sublease-Contract

 

สัญญา เช่าช่วง ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญา เช่า ที่ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากช่วงหลังมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเช่าช่วงค่อนข้างมาก ดั้งนั้นผู้ที่สนใจควรจะต้องศึกษาข้อมูลของสัญญานี้ให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเซ็นสัญญาไปแบบที่ตนเองไม่รู้ ดังนั้น โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงสรุปรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญา เช่าช่วง ทั้งความหมาย ความสำคัญ และตัวอย่างมาฝากทุกท่านนั่นเอง

 

ในวงการอสังหาฯ ยังมีเรื่องราวและรายละเอียดอีกมากที่หลายๆคนยังต้องศึกษาและทำความเข้าใจ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสัญญาต่างๆ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ทุกคนจำเป็นต้องใส่ใจและเข้าใจในรายละเอียดของตัวสัญญาให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและผิดใจกันได้ในภายหลัง ซึ่งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องของ สัญญา เช่าช่วง ดังนั้นเรามาดูความหมายกันก่อนเลยว่า สัญญา เช่าช่วง นั้นคืออะไร


การเช่าช่วง

คือรูปแบบการเช่าทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ที่ผู้ให้เช่าไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ปล่อยเช่าต่อได้ โดยการเช่าทรัพย์สินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

  1. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเช่าสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือที่ดิน โดยจะต้องมีหนังสือสัญญาการเช่าทรัพย์เพื่อเป็นหลักฐาน ใช้ในกรณียื่นฟ้องหากมีการทำผิดสัญญาตามที่ตกลงกันไว้

  2. การเช่าสังหาริมทรัพย์ เป็นการเช่าที่แตกต่างกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการเช่าสังหาริมทรัพย์นี้ จะเป็นการเช่าทรัพย์สินที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ม้า รถยนต์ เป็นต้น

 

สัญญา เช่าช่วง

คือ สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีคู่สัญญา คือ ผู้ให้เช่าช่วงและผู้เช่าช่วง

 

ผู้ให้เช่าช่วง คือ ผู้ที่นำสิ่งปลูกสร้างมาให้เช่า โดยมีสัญญาเช่าทรัพย์หรือสิ่งปลูกสร้างจากเจ้าของทรัพย์

ผู้เช่าช่วง คือ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ในการเช่าทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักอาศัยอยู่หรือใช้ประโยชน์ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ตามระยะเวลาจากผู้ให้เช่าช่วงกำหนด

 

Sublease-Contract

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสัญญา เช่าช่วง

แม้สัญญา เช่าช่วงจะเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้เช่าที่ไม่ใช้เจ้าของอสังหาฯตัวจริง แต่การทำสัญญาเช่าช่วงก็ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก และควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดและชัดเจนก่อนเซ็นลงนาม เพื่อเป็นการป้องกันกรณีเจ้าของทรัพย์ไม่ยินยอมให้ผู้เช่าช่วงดำเนินการ อาจทำให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถเรียกร้อง หรือฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 ดังนั้น โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงได้รวมข้อควรรู้มาฝากดังนี้

 

  1. สัญญา เช่าช่วงมีกำหนดระยะเวลาเช่าไว้ หากสิ้นเวลาการเช่าช่วงดังกล่าวลงแล้ว จะถือว่าเงื่อนไขที่ได้ตกลงทำ สัญญา เช่าช่วงกันไว้ให้ถือว่าหมดอายุ

  2. กรณีเกิดทรัพย์สินสูญหายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว พายุพัด น้ำท่วม โครงสร้างเสียหาย หรือไฟไหม้ เป็นต้น สัญญา เช่าช่วงจะถูกระงับลงและมีผลบังคับใช้ทันที

  3. สัญญา เช่าช่วงจะถูกระงับลง เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตาย

  4. การยกเลิกสัญญา เช่าช่วง กรณีที่ไม่กำหนดระยะเวลาเช่าไว้นั้น ทั้งฝ่ายผู้ให้เช่าและผู้เช่าต่างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

  5. กรณีผู้เช่าผิดนัดชำระ และไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้โดยบอกกล่าวและกำหนดวันนัดชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนทำการยกเลิกสัญญา เช่าช่วง

 

ขั้นตอนการทำหนังสือสัญญา เช่าช่วง

  1. ศึกษารายละเอียดและตรวจสอบสัญญาให้ครบถ้วนก่อนลงนามเช่าทุกครั้ง โดยผู้ให้เช่าช่วงเป็นผู้มีสิทธิ์นำออกมาให้เช่าต่อได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้เช่าช่วงสามารถตรวจสอบเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์หรือเอกสารยินยอมจากผู้ให้เช่าที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวได้

  2. บันทึกภาพทรัพย์สินให้เช่าช่วง ณ วันลงนามในสัญญาหรือวันรับมอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

  3. ลงนามระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมด้วยพยาน

 

>>> ดาวน์โหลดตัวอย่าง สัญญา เช่าช่วง <<< 

 

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับบทความเรื่อง สัญญา เช่าช่วง ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยได้นำเอามาฝาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์แกผู้อ่านไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาแบบไหนก็ตามล้วยแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้นเนื่องจากตัวสัญญาสามารถเป็นเอกสารที่สร้างข้อผูกมัดให้แกเราได้ และอาจจะทำให้เกิดเรื่องของคดีความฟ้องร้องได้นั่นเอง ดังนั้นก่อนที่จะตกลงทำสัญญาใดๆ ก็สมควรที่จะศึกษา ทำความเข้าใจ และอ่านเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนั่นเอง

 

ดังนั้นโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันให้ความรู้ด้านอสังหาฯระดับนานาชาติ และมีหลักสูตรด้านอสังหาฯที่ครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่ง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ทำการเปิดคอร์สอบรมมากมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับและตอบโจทย์ผู้ที่สนใจในด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พึ่งเริ่มต้นหรือต้องการเพิ่มเติมความรู้จากเดิมที่ตนเองมีอยู่แล้วก็ตามนั่นเอง

 

 

สามารถติดต่อและสอบถามบริการ TREBS (อบรม-สัมมนา) และ AREA (ประเมิน-วิจัย)
โทร: 02-295-3905 ต่อ 114
Email: info@trebs.ac.th
Line ID : @trebs หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40tfw7135e


ขอขอบคุณ: ddproperty