THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรรทำอะไรได้บ้าง?? หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง
ดูทั้งหมด Post: 27 พฤศจิกายน 2023
Share via
   

นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรรทำอะไรได้บ้าง?? หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

 

 

หลายคนสงสัยหรือไม่ว่า หากเราไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง หรือลูกบ้านคนอื่นๆไม่จ่ายนั้น นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร สามารถดำเนินการกับลูกบ้านอย่างไรได้บ้าง และมีข้อกฎหมายใดบ้างที่มาควบคุม คุมครองไหมในกรณีนี้ วันนี้ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะได้แจกแจงอธิบายให้ฟังกัน

 

ข้อกฎหมายที่ควบคุมการดำเนินงานของนิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร

 

กรณีนี้การดำเนินงานของ นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ หากมีการชำระเงินค่าสวนกลางล่าช้า ตามมาตรา 50 วรรคแรกกำหนดไว้ว่า “มาตรา 50 ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา 49 วรรคสอง ที่ชำระเงินดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับสำหรับการจ่ายเงินล่าช้าตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด”

 

จากข้อกฎหมายข้างต้นจะเห็นว่า การชำระค่าส่วนกลางล่าช้า กรณีบ้านจัดสรรนั้นก็มีค่าปรับเช่นกัน เพียงแต่การปรับส่วนนี้ต้องเป็นไปตามกำหนดของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวคือ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพฯ และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพฯ กำหนดให้ค่าปรับเป็นไปตามมติกรรมการหมู่บ้านจัดสรรที่มีมติในที่ประชุมเมื่อตอนจัดจัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร โดยไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ หากมีการค้างชำระเกิน 6 เดือน จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ต่อปี

 

หากไม่ชำระค่าส่วนกลางนาน นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร สามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

ข้อกฎหมายในมาตรา 50 วรรคสอง มีการกำหนดไว้ดังนี้

“…..ผู้ที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีค้างชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด…”

 

ดั้งนั้นจากข้อกฎหมายข้างตน จะสามารถแบ่งการค้างชำระออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

  • กรณีแรก ค้างชำระ 3 เดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค

  • กรณีที่สอง ค้างชำระ 6 เดือนขึ้นไป จะถูกระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน โดยไม่มีการเพิ่มอัตราเงินเพิ่มเหมือนกับนิติบุคคลอาคารชุด

 

กรณีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอาคารชุดมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะมีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เนื่อจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมห้องชุด กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหนังสือปลอดหนี้มาแสดง ซึ่งหากยังมีหนี้ค่าส่วนกลางค้างชำระอยู่ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะไม่ออกหนังาือดังกล่าวให้ ก็จะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมห้องชุดได้

 

>> ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างหนังสือรับรองการปลอดหนี้ <<

 

กรณีบ้านจัดสรรการออกหนังสือปลอดหนี้ เป็นหน้าที่ของ นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร ที่จะต้องทำหนังสือแจ้งสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องว่าบ้านจัดสรรหลังดังกล่าวมีหนี้ค่าส่วนกลางค้างชำระเกิน 6 เดือน ให้มีการระงับการจดทะเบียนเอาไว้ก่อน ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดปัญญาได้ ถ้านิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรรไม่ได้ทำหนังสือแจ้งกับสำนักงานที่ดินว่ามีหนี้ค่าส่วนกลางค้างเกิน 6 เดือน จึงทำใหเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินยอมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ตามปกตินั่นเอง

 

จะเห็นได้ว่าเรื่องของ นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร มีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากการ จัดตั้ง นิติบุคคล หมู่บ้าน จัดสรร จะมีความสำคัญแล้วการบริหารงานก็สำคัญไม่แพ้กัน ข้อมูลที่เรารวบรวมมาให้นั้น คงเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย ดังนั้น โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันอบรมหลักสูตรด้านอสังหาฯ ระดับนานาชาติ ที่มีหลักสูตรด้านอสังหาฯครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่ง

 

อ่านเพิ่มเติม: นิติบุคคล อาคารชุด (คอนโด)ทำอะไรได้บ้าง?? หากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

 


จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้จัดหตั้ง หลักสูตร การจัดตั้ง-บริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142) ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นนั้นได้เข้ามาศึกษาทำความเข้าใจ ทั้งในเรื่องของข้อกฎหมาย การบริหาร ขั้นตอนต่างๆและอื่นๆที่สำคัญ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนั่นเอง

 

 

สามารถติดต่อและสอบถามบริการ TREBS (อบรม-สัมมนา) และ AREA (ประเมิน-วิจัย)
โทร: 02-295-3905 ต่อ 114
Email: info@trebs.ac.th
Line ID : @trebs หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40tfw7135e


ขอขอบคุณ:  ddproperty