รวมความเห็นศิษย์เก่า

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการสอนมายาวนาน ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาฯ
กว่า 20 ปี เปิดอบรมมาแล้วมากกว่า 400 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว หมื่นกว่าคน
ซึ่งสามารถนำเอาความรู้ไปใช้จริงในสายงาน

วิทยากรน่ารักทุกท่าน เนื้อหาความรู้ อัดแน่น และไม่ตึงเครียดมากจนเกินไป
คุณ บุษยรังสี พิสิษฐ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 149
ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน ทำให้มีพื้นฐานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ประเมินมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินทรัพย์สินของตนได้เบื้องต้นได้และยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งเป็น Connection ได้ดีมากๆ
คุณ ลักษมีกานต์ สังเกตุดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 149
ได้มองเห็นภาพอสังหาฯโดยรวมแตกต่างไปกว่าเดิมที่เคยเห็นอยู่ มองได้ลึกขึ้น ได้รายละเอียดมากขึ้นในเรื่องของ ขั้นตอนการทำงาน กฎหมาย การประเมินค่าด้วยตนเองรวมถึงการได้ลงพื้นที่จริง ได้ประสบการณ์จริง สามารถนำไปพัฒนาในการทำงานได้ค่ะ
คุณ รัสรินทร์ อัครภูวนิรันดร์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 37
ได้ความรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง ได้เพื่อนและ Connection ที่ดีและน่ารักมากๆ "ขอบคุณที่ทำให้เรามาเจอกันค่ะ"
น.ส. อัจฉรา ชินวงษ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 32
อาจารย์เจาะลึกและจริงใจมากครับ
คุณ โชติพิพัฒน์ ล้มเลิศวาที ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
จัดคลาสเล็กๆเป็นกันเองใกล้ชิดวิทยากร
คุณ โอภาส สามเสน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
ความรู้แน่น สอนละเอียด
น.ส. สกุณา ฟิลลิปส์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
บรรยายให้เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้และทีมงานดูแลดีมากค่ะ เพื่อนๆร่วมรุ่นเป็นกันเองดีค่ะ
น.ส. สุมาลี จิตบรรจง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 34
Learned a lot, great chance network, Dr.Sopon is wonderful
Ms. Carole Anne Withey ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
Facilities, Diversity of case Studies
Mr. Harshit Merchant ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3
ได้รับความรู้ในเรื่องโครงสร้าง แบบแปลนของอะพาร์ตเมนต์มากขึ้น ขนาดของห้องอะพาร์ตเมนต์ที่กฎหมายกำหนด การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
คุณ ณัฐกานต์ ทัยมณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้รับความรู้เรื่องอพาร์ตเมนต์อย่างครบถ้วน ได้ประโยชน์มากๆ ค่ะ
คุณ ปราณปริยา จึงเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
เป็นหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ
คุณ พชร โชคจิรประภา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 83
ได้เรียนรู้จากเคสที่เกิดขึ้นจริง ได้เห็นมุมมองและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้จริง ชอบมากค่ะ และได้รู้จักกับเพื่อนๆจากอาชีพต่างๆเลยได้เห็นมุมมองใหม่ๆด้วย
คุณ ปรวรรณ อรัญญานันท์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 83
1.เนื้อหาอัดแน่น+เป็นประโยชน์มาก 2.เป็นกันเอง อบอุ่น บางช่วงตลกดีไม่เครียด 3.เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
คุณ พิชัย วงศ์กุศลธรรม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
วิทยากรมีความรู้ และความสามารถเหมาะกับหลักสูตรที่อบรม สามารถให้ความกระจ่างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
คุณ สุชาดา เผือกม่วงศรี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 20
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง ดีมากๆ ครับ
คุณ เสริมสกุล พจนการุณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
ช่วยสอนวีธีคิด มุมอง จุดพิจารณา การวางแผนทางการเงินโดยกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เข้าอบรมให้เข้าใจมากขึ้น
คุณ ธีรวัฒน์ เถกิงวัฒน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
มีประโยชน์มากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพได้ค่ะ
คุณ ณชญาภา วิทยะภานุโรจ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 77
ความรู้ที่ได้จากการบรรยายหลายๆส่วนสามารถนำไปใช้งานได้จริงและเป็นความรู้จากผู้ทำงานจริงไม่ใช้แค่ทฤษฎี
คุณ อุดร ทวีเมือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 77
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
เนื้อหาดีมาก มีการเรียบเรียงเป็นลำดับได้ดีมาก ทำให้เข้าใจได้เป็นระบบ พูดได้ง่าย เห็นภาพการทำงานได้
คุณ ธารางกูร ทิพย์ลือพร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 17
ฟังไม่ง่วงเลย เนื้อหาเข้มข้นมากค่ะ
คุณ จิรัชยา ศรีรุ่งเรือง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 17
รู้สึกประทับใจอาจารย์มากครับ Very Good
คุณ ชินโชติ กานต์ปุระ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 39
เป็นหลักสูตรที่เนื้อหาอัดแน่น และได้ความรู้ดีมากๆ ครับ
คุณ สุทธิภัทร ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 39
ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในส่วนของข้อมูลด้านภาษีสามารถนำไปปรับใช้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี
คุณ เยาวลักษณ์ คำแพงแก้ว ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
ประทับใจในเรื่องการทำงบการเงินและ Work Flow สามารถนำรูปแบบและวิธีการจัดทำรายงานทางการเงินไปใช้ได้จริง
คุณ ยุวดี วงค์แวงน้อย ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 53
จัดหลักสูตรได้ดี อาจารย์มีความรู้แน่น เรียนแล้วมีประโยชน์ครับ
คุณ สุทธิภัทร ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 39
สำหรับผู้ที่เข้าวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ เป็นคอร์สที่ให้ความรู้ overview ในทุกด้านจากอาจารย์และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมอสังหาฯครับ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและเริ่มต้นธุรกิจหรือโฟกัสไปที่จุดที่ยังมีความรู้ไม่มากพอได้ครับ
คุณ ธีรพงศ์ ชื่นแย้ม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 39
ได้รับความรู้ในเรื่องโครงสร้าง แบบแปลนของอะพาร์ตเมนต์มากขึ้น ขนาดของห้องอะพาร์ตเมนต์ที่กฎหมายกำหนด การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
คุณ ณัฐกานต์ ทัยมณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้รับความรู้เรื่องอพาร์ตเมนต์อย่างครบถ้วน ได้ประโยชน์มากๆ ค่ะ
คุณ ปราณปริยา จึงเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ทางโรงเรียนจัดอบรมได้ดีมากค่ะ ครอบคลุมเนื้อหา กระชับ เวลาทุกนาทีคุ้มค่า บริหารจัดการเวลาได้ดีตลอดการอบรมทั้งวัน ผู้อำนวยการ ดร.โสภณ น่ารักมากค่ะ เป็นกันเอง น้องทีมงานทุกคนและเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารัก ขอบคุณมากๆค่ะ
คุณ ไปรลดา สัมพันธรัตน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 16
เจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการดี ประทับใจ ให้ความช่วยเหลือและข้อมูลอย่างดี
คุณ รัฐธิดา เจริญยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
ได้รับความรู้ดังที่คาดหวังไว้ รวมทั้งมิตรภาพจากพี่ๆเพื่อนๆในคลาสเรียนด้วยครับ
คุณ ณัฐกฤต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
คลาสเรียนนี้ทำให้ได้รู้ว่าเราต้อง Leaen hard, Work harder ค่ะ
คุณ สุปรียา ภูสุศิลป์ธร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 35
สถานที่ในการจัดอบรมดี เดินทางได้สะดวก วิทยากรที่มาให้การอบรมมีคุณภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ดีมาก
คุณ อทิตยา ศรีสุข ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ประทับใจเนื้อหาที่อบรม สอนสนุกไม่เครียด พนักงงานยิ้มแย้ม
คุณ พรทิพย์ พนานุเวชวัฒน์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30