กลับหน้ารายละเอียด Back to Details

ลงทะเบียนสมัครเรียน

1

ตรวจสอบหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

• ค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายต่อท่าน Price per person
จำนวนผู้เข้าอบรม Quantity
หลักสูตร : หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8,000
บาท/ท่าน
1

โอนเงินค่าลงทะเบียนตามยอดสุทธิ

โปรดโอนเงินไปยังบัญชี บจก. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-45091-93-8
เลขที่บัญชี 048-1-09720-7
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์
หรือ
เลขที่บัญชี 789-3-26356-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
1

กรอกแบบฟอร์ม และส่งหลักฐานการโอนเงิน

สามารถนำส่งผ่าน E-Mail: info@trebs.ac.th , LineID: @trebs
1. รุ่น-วันที่เข้าเรียน
สถานที่เข้าฟัง
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
2. ข้อมูลผู้สมัครเรียน
อาชีพ
ผู้เข้าอบรมมีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาชีพและรับบัตรตัวแทนนายหน้าได้ 2 สถาบัน "ตามความสมัครใจ" ได้แก่
1. สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) *
3. ท่านรู้จักเราผ่านช่องทางใด
4. ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน