Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สัมมนา)

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

สัมมนา: เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 

 

  • การประมาณการอายุขัย

  • การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

  • การคาดการณ์กำไร-ขาดทุน ทำธุรกิจต้องรู้จักวัดความเสี่ยง

  • กำหนดราคาโรงแรมที่พึงซื้อขาย รู้ราคาสวนยางลิ้นจี่ตามอายุต้น

  • ตั้งราคาขาย-พื้นที่เช่าในห้าง

  • พยากรณ์ยอดขาย+ตั้งราคาบ้านตลอดซอย ยุคสมัยเก่า กระบวนทัศน์ใหม่

  • ฮวงจุ้ยไม่ดีด้อยค่าไปเท่าไหร่ ค้นคว้าอดีตเพื่อค้นพบอนาคต

  • กฎแห่งความคาดหวัง วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ 

ทุกคนเรียนได้ง่ายไม่ใช้โปรแกรมซับซ้อนใด 

 

3,900 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สนใจหลักสูตร
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ