หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 3 วัน (AP100)

รุ่นที่ 151, วันศุกร์ที่ 22 - อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

14,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

ทำกำไรจากอสังหาฯ ตั้งแต่วันที่ซื้อ
ไม่ใช่แค่ซื้อราคาถูก แต่ต้องซื้อทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ซื้อ
คุณเองก็ทำได้ อ่านเกมส์ขาด หากประเมินค่าอสังหาฯ เป็น

หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 3 วัน (AP100)

สิ่งที่คุณจะได้รับ
✅ เทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ 3 วิธีหลัก สำหรับ ที่ดินเปล่า บ้าน คอนโด 
✅ การประเมินค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการแปลงรายได้เป็นมูลค่า สำหรับ สำนักงาน อะพาร์ตเมนต์ โรงแรม
✅ การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ แนวเขตที่ดิน ระยะร่น
✅ การตรวจสอบอาคาร สภาพทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคา
✅ เรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และ กรณีศึกษาจริง
✅ Workshop นำเสนอรายงานประเมินจากเคสจริง

รวมเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน ให้คุณได้ลงมือประเมินจริง
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เพิ่มโอกาสต่อยอดการลงทุนของคุณ
การันตีคุณภาพโดยศิษย์เก่า 150 รุ่น!

 

เหมาะสำหรับ

 • นักลงทุนอสังหาฯ ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำ ลดโอกาสเสี่ยง เจ๊งหรือขาดทุน และเพิ่มโอกาสทำกำไรจากการลงทุน
 • ที่ปรึกษาและนายหน้าอสังหาฯ ที่ต้องการอัพสกิลการวิเคราะห์ทรัพย์เพื่อให้ปิดการขายเจรจาต่อรองซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาฯ ได้สำเร็จอย่างราบรื่น
 • เจ้าของอสังหาฯ และทายาทที่ต้องการต่อยอดการลงทุน

 

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าทรัพย์สินตัวจริง

จาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) ประสบการณ์กว่า 40 ปี และเป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 3,000 ท่าน ทั้งจากหน่วยราชการ และภาคเอกชน โดยการอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ

 

เนื้อหาหลักสูตร
ภาคความรู้พื้นฐาน:

 • ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
 • ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
 • การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดินการอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร

 

ภาคทฤษฎี:

 • หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล
 • มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
 • กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
 • กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด
 • กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า
 • กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐานหรือ Hypothetical Analysis / residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย

 

ภาคทักษะ:

 • เทคนิคชั้นสูง: CAMA-AVM
  หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร
 • แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร
 • กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง
 • การเขียน - การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน

 

ภาคปฏิบัติ: 

 • การทดลองประเมินจริงภาคสนาม
 • เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม


หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น 

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. สุรพงษ์ ตรีสุกล
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
ดูทั้งหมด คลิก >> See all >>
คุณ บุษยรังสี พิสิษฐ์กุล ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 149
วิทยากรน่ารักทุกท่าน เนื้อหาความรู้ อัดแน่น และไม่ตึงเครียดมากจนเกินไป
คุณ ลักษมีกานต์ สังเกตุดี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 149
ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน ทำให้มีพื้นฐานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ประเมินมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินทรัพย์สินของตนได้เบื้องต้นได้และยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งเป็น Connection ได้ดีมากๆ
คุณ รังษี คำรณฤทธิศร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 149
เบื้องต้นเป็นคนที่ต้องใช้เล่มประเมินประกอบการทำงานมาเกือบ 10 ปี เวลา Pricing Asset จะใช้ประสบการณ์จากราคาตลาดเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ ซึ่งพอได้มาเรียนแล้ว ทำให้มีหลักการมาใช้ประกอบการทำงานได้มากขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น
14,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
ลงทะเบียน
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. สุรพงษ์ ตรีสุกล
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ Recommend courses