หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเมนต์ (RE163)

รุ่นที่ 31, วันพฤหัสบดีที่ 1 - ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

12000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

หลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์ เป็นหลักสูตรที่จะสร้าง Passive Income โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การวิเคราะห์ทำเล และ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา – ไปจนถึง เทคนิคทางด้านการตลาด โดยวิทยากรที่ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์ พร้อมศึกษาดูงานตัวอย่าง  อะพาร์ตเม้นต์ที่ประสบความสำเร็จ

หัวข้ออบรม

  • การเลือกทำเลในการพัฒนาอะพาร์ตเม้นท์
  • ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
  • การดีไซน์การใช้ประโยชน์พื้นที่ของอะพาร์ตเมนต์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ประสบการณ์ในการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์: ข้อควรพิจารณาก่อนการลงทุน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
  • การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนในธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: สภาพทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ทางการตลาด ทางการเงิน และอัตราผลตอบแทน
  • เทคนิควิธีการเสียภาษีอะพาร์ตเมนต์ให้มีประสิทธิภาพ
  • สินเชื่อเพื่อการลงทุนธุรกิจอะพาร์ตเมนต์: ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อ นโยบายและหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
  • ร่างสัญญาเช่าควบคุม และ เทคนิคการทำสัญญาเช่า: สาระสำคัญประกาศควบคุมสัญญา ร่างสัญญาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย
  • ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ**

 

พิเศษ !!! ดูงานการบริหารจัดการอะพาร์ตเมนต์  1 วันเต็ม

 

[Tag]อะพาร์ตเมนต์ , ลงทุนอะพาร์ตเมนต์ , จัดการอะพาร์ตเมนต์ , อยากทำอะพาร์ตเมนต์ , บริหารอะพาร์ตเมนต์

 

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตทแอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. เกรียงไกร สุขถาวร
กรรมการผู้จัดการ บจก.สุขทวี เรียลเอสเตท
อ. สุวินัย วัฒนากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ทนายความหุ้นส่วน บจก.สำนักกฎหมาย วัน ลอว์ ออฟฟิศ
คุณ ภูวดิท โชติชลาลัย
เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ RS Mansion วงศ์สว่าง
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
ดูทั้งหมด คลิก >> See all >>
คุณ ณัฐกานต์ ทัยมณี ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้รับความรู้ในเรื่องโครงสร้าง แบบแปลนของอะพาร์ตเมนต์มากขึ้น ขนาดของห้องอะพาร์ตเมนต์ที่กฎหมายกำหนด การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
คุณ ปราณปริยา จึงเจริญ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้รับความรู้เรื่องอพาร์ตเมนต์อย่างครบถ้วน ได้ประโยชน์มากๆ ค่ะ
คุณ อุทัย ศาสตรา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 30
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์มากๆ ครับ
12000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
ลงทะเบียน
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตทแอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. เกรียงไกร สุขถาวร
กรรมการผู้จัดการ บจก.สุขทวี เรียลเอสเตท
อ. สุวินัย วัฒนากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ทนายความหุ้นส่วน บจก.สำนักกฎหมาย วัน ลอว์ ออฟฟิศ
คุณ ภูวดิท โชติชลาลัย
เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ RS Mansion วงศ์สว่าง
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ Recommend courses