หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)

รุ่นที่ 73, วันพฤหัสบดีที่ 15 - อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

24000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

เชื่อไหม โครงการอสังหาฯ หลายเจ้าขายได้ แต่ประสบปัญหาเพราะบริหาร cashflow ไม่ดี
ป้องกันได้ ด้วยความรู้! ให้คุณได้ลงมือทำจริง!

ตอบโจทย์บ้านจัดสรร คอนโด โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ วิลล่า 
✅️รู้ทันทุกความเสี่ยงการลงทุน
✅️ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน
✅️การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRR
✅️แนวคิดการประเมินโครงการของสถาบันการเงิน
✅️การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอลังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

แถมฟรี! 
❤️ไฟล์คำนวณ cashflow โครงการแนวราบ แนวสูง โรงแรม
❤️ Workshop ลงมือทำจริง
❤️ Case studies มากมายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้ออบรม

 • ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: ผลกระทบด้านการกำหนดราคา ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน
 • ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
 • การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทนศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วน Ratio สำคัญ ๆ / ความหมาย
 • กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม – ขาย (Free Hold) และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
 • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
 • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะยาว: โรงแรมอะพาร์ตเมนต์
 • การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน
 • การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน:หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้านแหล่งทุน แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: 

 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

 

วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ

 

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

การนับชั่วโมงบัญชี

คลิกดูรูปภาพใหญ่


[Tag]การเงินโครงการอสังหาฯ , ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน , บริหารเงินโครงการ , CashFlow , Cash Flow Projection , กระแสเงินสด , CashFlowอสังหาฯ

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. จิตตพัฒน์ โห่กุศลสินธุ์
โค้ชและวิทยากรสถาบันไทยฟ้าเพื่อการพัฒนา
อ. มนตรี เหมวิจิตร
Executive Consultant บริษัท Kingdom Property และบริษัท Long View Property
ผศ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. บุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล
ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมสินเชื่อ-อสังหาริมทรัพย์ 1 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
ดูทั้งหมด คลิก >> See all >>
คุณ เสริมสกุล พจนการุณ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง ดีมากๆ ครับ
คุณ ธีรวัฒน์ เถกิงวัฒน ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
ช่วยสอนวีธีคิด มุมอง จุดพิจารณา การวางแผนทางการเงินโดยกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เข้าอบรมให้เข้าใจมากขึ้น
คุณ อุเทน วิหกโต ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 72
หลักสูตรมีความหลากหลายในหัวข้อการอบรม มีประโยชน์ทุกอย่าง
24000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
ลงทะเบียน
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

อ. จิตตพัฒน์ โห่กุศลสินธุ์
โค้ชและวิทยากรสถาบันไทยฟ้าเพื่อการพัฒนา
อ. มนตรี เหมวิจิตร
Executive Consultant บริษัท Kingdom Property และบริษัท Long View Property
ผศ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. บุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล
ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมสินเชื่อ-อสังหาริมทรัพย์ 1 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ Recommend courses