Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด
 • รายละเอียด

  เชื่อไหม โครงการอสังหาฯ หลายเจ้าขายได้ 
  แต่ ประสบปัญหาเพราะบริหาร cashflow ไม่ดี
  ป้องกันได้ ด้วยความรู้! ให้คุณได้ลงมือทำจริง!

  หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)


  ตอบโจทย์บ้านจัดสรร คอนโด โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ วิลล่า 
  ✅️รู้ทันทุกความเสี่ยงการลงทุน
  ✅️ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน
  ✅️การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRR
  ✅️แนวคิดการประเมินโครงการของสถาบันการเงิน
  ✅️การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอลังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

  แถมฟรี! 
  ❤️ไฟล์คำนวณ cashflow โครงการแนวราบ แนวสูง โรงแรม
  ❤️ Workshop ลงมือทำจริง
  ❤️ Case studies มากมายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 


  หัวข้ออบรม
  • ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: ผลกระทบด้านการกำหนดราคา ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน
  • ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
  • การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทน 
  ศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วน Ratio สำคัญ ๆ / ความหมาย
  • กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม – ขาย (Free Hold) และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
  • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
  • การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะยาว: โรงแรม
  อะพาร์ตเม้นต์
  • การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน
  • องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน
  • การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน:
  หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้าน
  แหล่งทุน แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ

  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel


  **วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

การนับชั่วโมงบัญชี

คลิกดูรูปภาพใหญ่

 


[Tag]การเงินโครงการอสังหาฯ , ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน , บริหารเงินโครงการ , CashFlow , Cash Flow Projection , กระแสเงินสด , CashFlowอสังหาฯ

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ ลดาวัลย์ วัฒนศิริ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
การอบรมในหัวข้อนี้เป็นประโยชน์และทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ดีขึ้น
คุณ ปานไพลิน ลีสมภพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
เจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ารักมากๆ ค่ะ ให้ความช่วยเหลือและแนะนำเป็นอย่างดี เนื้อหาการสอนละเอียดและชัดเจน คนไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้
คุณ ภูรพิชญ์ ธรรมจอหอ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 71
ผู้บรรยายมีความรู้ดี แนะนำและตอบข้อสงสัยได้กระจ่าง

24,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. จิตตพัฒน์ โห่กุศลสินธุ์
โค้ชและวิทยากรสถาบันไทยฟ้าเพื่อการพัฒนา
อ. มนตรี เหมวิจิตร
Executive Consultant บริษัท Kingdom Property และบริษัท Long View Property
ผศ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ.วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
อ. พรภักษ์ บูรณ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. บุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล
ผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมสินเชื่อ-อสังหาริมทรัพย์ 1 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ