Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

การสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI เป็นสถาบันที่เกิดจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักในนาม “สภาพัฒน์”  สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพให้มีมาตรฐานอาชีพ สามารถกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ  

 ***ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
     โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ภายใต้การรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เลขที่ CB-0143-A สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-2

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

1. อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1  มีคุณสมบัติดังนี้

 • วุฒิการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง 
 • มีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งบางคราว (ไม่ใช่เชิงอาชีพ) 
 • มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบทำเล และ จรรยาบรรณอาชีพนายหน้า เบื้องต้น
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาฯ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง

2. อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2 มีคุณสมบัติดังนี้

 • วุฒิการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง 
 • มีอายุงานด้านนายหน้า  อายุ  3 เดือน – 1 ปี 
 • มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจสอบทรัพย์และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ 
 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

เอกสารในการสมัครดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ใบเป็นลายเซ็นจริง/ สำเนาทะเบียนบ้าน / รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. วุฒิการศึกษา 
 3. หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 4. หลักฐานแสดงอายุงาน (ชั้นที่ 2-3) หากไม่มีหลักฐานนับจากวันที่ออกบัตรสมาชิกสมาคมนายหน้าฯได้
 5. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขาย พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย (ชั้นที่ 2-3)

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 • ชั้น 1 จำนวน 250 บาท และค่าออกใบประกาศ 100 บาทต่างหาก รวมเป็น 350 บาท
 • ชั้น 2 จำนวน 300 บาท และค่าออกใบประกาศ 100 บาทต่างหาก รวมเป็น 400 บาท

​หมายเหตุ

 • ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย
 • นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาป.ตรี-ป.เอก มีหลักฐานบัตรนักศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ผู้ที่สอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้งภายใน 90 วัน โดยจ่ายค่าสอบเต็มจำนวนให้กับองค์กรรับรอง

500 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สนใจหลักสูตร
Share via
   
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: กลยุทธ์ลงทุนอสังหาฯ
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
RE181
69,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ดูงาน: สหรัฐอเมริกา
129,000 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ดูงาน: Tokyo
69,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
ทำเลทองปี 66 (สัมมนา)
5,900 บาทดูรายละเอียด
ผ่านไปแล้ว
สัมมนา: ทิศทางตลาดอสังหาฯ ปี 67
10,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 76, 8 - 10 มี.ค. 67
RE131 นายหน้าอสังหาฯ
8,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 83, 28 - 31 มี.ค. 67
RE100 ข้อกฎหมายอสังหาฯ
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 16, 15 - 16 พ.ค. 67
RE164 บริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 73, 23 - 26 พ.ค. 67
RE121 CASH FLOW
24,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 31, 30 - 31 พ.ค. 67
RE163 การลงทุนอะพาร์ตเมนต์
12,000 บาทดูรายละเอียด
รุ่นที่ 6, 12 - 13 ก.ค. 67
ดูงาน: เส้นทาง EEC
6,900 บาทดูรายละเอียด