Eng
Thai

AGENCY FOR REAL ESTATE
AFFAIRS CO., LTD.

สัมมนา: กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม-สร้างใหม่?

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

รายละเอียด

อายุขัยทางกายภาพของอาคารยาวนานนับร้อยปี แต่อายุขัยทางเศรษฐกิจอาจมีแค่ 50 ปี อาคารที่มีอายุ 20, 30, 40, 50, 70 หรือ 80 ปี เราควรดำเนินการอย่างไร จะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ดี หรือยังควรซ่อมและนำมาใช้ใหม่  จะเริ่มต้นคิดกันอย่างไร จะคิดถึงความคุ้มค่าได้แค่ไหน

 

รายละเอียด
• หลักการคำนวณความคุ้มทุน ในการซื้ออาคารเก่ามาปรับปรุง
• หลักการตรวจสอบต้นทุนก่อสร้างกับต้นทุการดัดแปลงอาคาร
• การวิเคราะห์ค่าก่อสร้างตามอายุอาคารและค่าเสื่อม
• การตรวจสอบข้อกฎหมายการปรับใช้ประโยชน์ตามประเภทอาคาร
• ข้อกำหนดพื้นฐานในการตรวจข้อกำหนดที่ดินต่อการใช้ประโยชน์
• การตรวจสอบความต้องการทางการตลาด
• กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ

 

ผู้เข้าอบรมสามารถนำกรณีศึกษาอาคารเก่าของตนเองหรือครอบครัวมาใช้ประกอบการศึกษาหาแนวทางการจัดการอาคาร เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้คุ้มค่าการอบรมอย่างแท้จริง (โปรดส่งล่วงหน้า)

 

กำหนดการ
08:30 เปิดการสัมมนา
08:45 บทวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง อายุอาคารและค่าเสื่อม
09:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:00 กลยุทธ์การศึกษาความคุ้มค่าหรือไม่ของอาคารเก่าเพื่อการตัดสินใจ
11:00 ทางเลือกการตัดสินใจระหว่างการรื้อทิ้งสร้างใหม่กับการซ่อมแซม
12:00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 กรณีศึกษาการแปลงอาคารเก่าเป็น Boutique Hotel
13:45 กรณีศึกษาการรื้อทิ้งอาคารเก่าสำคัญๆ ในประเทศไทยและแนวคิด
14:00 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
14:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:45 Workshop กลยุทธ์การจัดการอาคารเก่าจากกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมสัมมนา
17:00 สรุปและปิดการสัมมนา

วิทยากร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai)
ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผู้แทน Int'l Assoc of Assessing Officers
กรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance
ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ค่าเช่าและตั้งราคาค่าเช่าที่ดินและอาคารทุกประเภท ซึ่งมีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
อ.ธนินทร์ นนนที , กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์

จัดโดย  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

 

5,900 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สนใจหลักสูตร
Share via
   

ผู้บรรยาย

อ. ธนวัสส์ ยงค์สงวนชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มจีพลัสดีเวลลอปเม้นท์
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเมนท์
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. สุรพงษ์ ตรีสุกล
รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์และโรงแรม บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
อ. ทิวา นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ