Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

กฎกระทรวงโรงแรม Update,  โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!

เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน

รายละเอียด :

 • ​การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
 • ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
 • วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท
 • คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
 • การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
 • ออกแบบตกแต่งและการบริการ
 • กระบวนการ Startup ธุรกิจโรงแรม
 • กฎหมายโรงแรม การขอใบอนุญาตโรงแรม อัตราภาษีธุรกิจโรงแรม
 • การบริหารจัดการโรงแรม ควบคุมต้นทุนและเทคนิคการตลาด
 • Key Success ธุรกิจโรงแรม การวางระบบโรงแรม
 • กรณีศึกษาการออกแบบก่อสร้างโรงแรมแบบประหยัดต้นทุน
 • ข้อมูลพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม
 • การพิจารณาอัตราค่าเช่า วิเคราะห์ผลตอบแทน
 • การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
 • เทคนิคการกู้เพื่อพัฒนาโรงแรม

 

 


คอร์สเดียวจบ พร้อมดูงานการบริหารโรงแรม และวิทยากรชั้นนำตัวจริงในวงการ ประกอบด้วย

#เจ้าของโรงแรม #ผู้บริหารโรงแรมโฮสเทลและโครงการ Mixed Use #ที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม #ผู้ประเมินราคา #สถาปนิก #ธนาคารผู้ให้สินเชื่อธุรกิจอสังหาฯ  #ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย

 พบ Case Study จากผู้บริหารสุดยอดโรงแรม


[Tag] : โรงแรม , โฮลเทล , บูติค , โรงแรมขนาดเล็ก

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ รัฐธิดา เจริญยิ่ง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
เจ้าหน้าที่ทุกท่านบริการดี ประทับใจ ให้ความช่วยเหลือและข้อมูลอย่างดี
คุณ นรวิชญ์ ช่วงโชติ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15
การบริการ สถานที่สะอาด หัวข้อบรรยายหลากหลายและครอบคลุม ได้ความรู้เยอะมากๆ ขอบคุณครับ
ขวัญเกล้า บุศราวงศ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 14
ได้ความรู้ในหลายๆ ด้านมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทำธุรกิจโรงแรม ส่วนไหนที่ยังต้องเน้น จะกลับมาเรียนในคอร์สต่อๆ ไปแบบเจาะลึกค่ะ

12,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตทแอฟแฟร์ส
อ. วิชาญ ถาวร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
อ. วุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอะพาร์ตเม้นต์และโรงแรม บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
อ. ธนินทร์ นนนที
กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ