THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
ปีหน้าราคาบ้านไม่ขึ้นแน่นอน
ดูทั้งหมด Post: 02 พฤศจิกายน 2015
Share via
   

 

   ตามที่มีข่าวว่าราคาที่อยู่อาศัยในปี 2559 จะขึ้นราคา เพราะราคาประเมินที่ดินของราชการเพิ่มขึ้นนั้นไม่เป็นความจริง ราคาอาจตกลงด้วยซ้ำ

         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เห็นว่าราคาที่อยู่อาศัยในปี 2559 อาจไม่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะลดลง เพราะ

  1. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการถึงแม้จะเพิ่มขึ้น 25% ก็เป็นการเพิ่มขึ้นในรอบ 4 ปี ราคาตลาดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่านี้ และที่สำคัญราคาประเมินของทางราชการต่ำกว่าราคาตลาดเป็นอย่างมาก การปรับเพิ่มของราคาที่ดินของทางราชการจึงไม่มีผลใด ๆ
    ยกตัวอย่างเช่น ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในย่านสีลม ทางราชการประเมินไว้ 800,000 บาทต่อตารางวาเมื่อปี 2555-2558 ราคาในปี 2559-2562 ประเมินเป็น 1 ล้านบาทต่อตารางวา ในขณะที่ราคาตลาดในปี 2559 น่าจะเป็น 1.7 ล้านบาทต่อตารางวา ทั้งนี้ประเมินโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งดำเนินการมาทุกปีตั้งแต่ปี 2537 ส่วนราคาที่ดินที่แพงที่สุดตามราคาตลาด คือบริเวณสยาม ชิดลม เพลินจิต จะมีราคา 1.9 ล้านบาทต่อตารางวาในปี 2559 ในขณะที่ทางราชการประเมินไว้เพียง 9 แสนบาทต่อตารางสำหรับปี 2559-2562
  2. สำหรับราคาค่าก่อสร้างอาคารในรอบ 1 ปีที่ผ่านมากลับลดลง 6.1% โดยเหล็กปรับลดลงมากที่สุด 18.2% และในรอบ 9 เดือนของปี 2558 ราคาค่าก่อสร้างโดยรวมก็ปรับลดลง 4.6% ซึ่งราคาค่าก่อสร้างนี้รวมทั้งค่าแรงและค่าวัสดุแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีแนวโน้มว่าราคาที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาค่าก่อสร้างลดลง และในปีหน้าก็ไม่มีแนวโน้มว่าราคาค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  3. ภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 คาดว่าจะเจริญเติบโตไม่มากนัก คือประมาณ 2.5% (ตามธนาคารโลก) ส่วนในปีหน้าบางสำนักก็คาดว่าจะมีการเจริญเติบโตมากขึ้น แต่บางสำนักก็คาดว่าจะมีแนวโน้มหดตัวลงอีก ดังนั้นกำลังซื้อจึงยังม่จำกัด โอกาสที่จะขึ้นราคาที่อยู่อาศัยจึงเป็นไปได้ยาก

         ดังนั้นการกล่าวว่าราคาที่อยู่อาศัยในปีหน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คงเป็นเพียงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อที่อยู่อาศัยในขณะนี้เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 

Tags : ประเมินค่าทรัพย์สิน ,ประเมินราคา ,ราคาประเมินราชการ ,ราคาประเมินที่ดิน ,ราคาประเมินกรมธนารักษ์ ,เศรษฐกิจ ,ราคาบ้าน