THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
รวมงานอบรม - สัมมนาหลักสูตรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ดูทั้งหมด Post: 29 มกราคม 2019
Share via
   

 

รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-House Training และนอกองค์กรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (คอร์สอบรมเพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า), เทคนิคขายอสังหาฯ,การเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow, การลงทุนอะพาร์ทเม้นท์ ,นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ,วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 62 รวมไปถึงงานสัมมนากลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร,สัมมนา: กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม-สร้างใหม่? ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาฯและบริหารได้จริง จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 

ตารางสัมมนา – อบรม

 

หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (คอร์สอบรมเพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

เวลา- สถานที่ : 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

 ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
รายละเอียด : หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจ: ประกอบอาชีพนายหน้า นายหน้าขายบ้าน นายหน้าขายที่ดิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สอนอบรมด้านเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง และการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมือ และมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนกับสมาคมนายหน้า

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=25

 

 

การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า อสังหาริมทรัพย์

เวลา – สถานที่ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:30 - 16:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI เป็นสถาบันที่เกิดจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักในนาม “สภาพัฒน์”  สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพให้มีมาตรฐานอาชีพ สามารถกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ  

คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=31

 

 

อบรม Super Sale หลักสูตรเทคนิคขายอสังหาฯ (RE132)

เวลา – สถานที่ : วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด :   เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักขายมืออาชีพ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มทักษะการขาย การวิเคราะห์ความต้องการแท้จริงของลูกค้า และเรียนรู้ข้อควรระวังในการขายที่นักขายมักมองข้าม การสื่อสาร และ เจรจาต่อรอง  เพื่อเพิ่มอัตราการขาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและปิดการขายได้เข้าเป้ายิ่งขึ้น ผู้ผ่านหลักสูตร สามารถสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การณ์มหาชน) เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานนักขาย เป็นคุณวุฒิติดตัวท่าน สามารถต่อยอด อาชีพนักขาย หรือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นอย่างดี

คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=34

 

 

หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow

เวลา - สถานที่ : วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow ( Project Feasibility Study)  นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองใน เบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ และศึกษากฎความสามารถสร้างรายได้ของทรัพย์สินเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อกำหนดมูลค่าที่ควรซื้อของที่ดิน หรือโครงการดังกล่าว การอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยกรณีศึกษาจากตัวอย่างหลากหลายประเภท อสังหาริมทรัพย์ การกำหนดค่า I R IRR NPV และฝึกลงข้อมูลใน Program Cash Flow บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการศึกษาปัจจัยสำคัญ ทางการเงินที่เป็นผลต่อมูลค่าที่แตกต่าง ของโครงการแต่ละประเภท

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=3

 

 

สัมมนา: กลยุทธ์การคิดค่าเช่าที่ดิน-อาคาร

เวลา – สถานที่ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : ในปัจจุบันมีการขอเช่าและให้เช่าที่ดิน-อาคารและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระยะสั่น 1-3 ปี  ระยะยาวตั้งแต่ 5, 10, 15, 20, 30, 50 หรือ 99 ปีกันแพร่หลายมากขึ้น เราจะกำหนดค่าเช่าอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ ไม่เสียรู้ และเหมาะสมที่จะดึงดูดให้มีผู้มาเช่าได้

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=45

 

 

หลักสูตร วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์

เวลา – สถานที่ : วันที่  22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : ช่องทางในการลงทุนอพาร์ทเมนท์ เป็นอีก 1 อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะใช้ ทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ หลักสูตร RE163 วิเคราะห์การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ จะทำได้ทราบถึง สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดอพาร์ทเม้นท์, การเลือกทำเลที่ตั้งที่น่าลงทุน, อัตราผลตอบแทนของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์, ปัจจัยที่ทางสถาบันการใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ และวิธีการเสียภาษีอพาร์ทเม้นท์ ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=22

 

 

สัมมนา: กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม-สร้างใหม่?

เวลา – สถานที่ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : อายุขัยทางกายภาพของอาคารยาวนานนับร้อยปี แต่อายุขัยทางเศรษฐกิจอาจมีแค่ 50 ปี อาคารที่มีอายุ 20, 30, 40, 50, 70 หรือ 80 ปี เราควรดำเนินการอย่างไร จะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ดี หรือยังควรซ่อมและนำมาใช้ใหม่  จะเริ่มต้นคิดกันอย่างไร จะคิดถึงความคุ้มค่าได้แค่ไหน

คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=46

 

 

หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

เวลา – สถานที่ : วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : เพื่อความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาอสังหาฯ การศึกษาการทำอสังหาฯ 10 ขั้นตอน สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ เป็นอุปสรรคในการทำอสังหาริมทรัพย์และพร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาฯหรือการพัฒนาโครงการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์โดยได้ผลกำไรสูงสุด

คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=21

 

 

สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 62

เวลา – สถานที่ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:45 - 17:00 น. ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก

รายละเอียด 

  • เพื่อศึกษาราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้ายังซื้อได้อีกไหม?
  • Update ราคาที่ดิน 2562
  • ราคาที่ดิน ทำเล รถไฟฟ้า  วิทยากรจาก รฟม. ร.ฟ.ท. BTS
  • ราคาที่ดินใน อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทำเลใดที่น่าจับตา

คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=16

 


หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

รุ่นที่ 47, วันศุกร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

 

 

Tag : อบรมสัมมนาฟรี 2562 ,งานสัมมนาฟรี 2562 , นายหน้าอสังหาฯ , สมาคมนายหน้า ,สอบบัตรตัวแทน,นักขายมืออาชีพ ,ขายอสังหาฯเทคนิคการขาย,โครงการอสังหาฯ , Cash Flow, การเงินอสังหาฯ , เช่าที่ดิน-อาคาร ,การคิดค่าเช่า, ลงทุนอพาร์ทเม้นท์,ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์,ภาษีอพาร์ทเม้นท์,สร้างอพาร์ทเม้นท์, กลยุทธ์อาคารเก่า,การพัฒนาอสังหาฯ,พัฒนาโครงการ,นักพัฒนาอสังหาฯทำเลทอง,ราคาที่ดิน ,ราคาที่ดิน 2562