หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า (RE131)

รุ่นที่ 80, วันศุกร์ที่ 23 - อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

8,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
รายละเอียด

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

 • ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้ผ่านการอบรมได้สิทธิ

​หัวข้ออบรม

 • สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต

 • ขั้นตอนการเริ่มต้นสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่

 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

 • การบริหารงานขาย การทำงานเป็นทีม

 • ศิลปะและเทคนิคการหาทรัพย์มาขาย (Farming & Listing)

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้ซื้อ เพื่อปิดการขาย

 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Connection)

 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ

 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า

 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่างๆ ที่พึงสังวร

 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า

 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 

 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา

 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ


  หมายเหตุ:
  หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ


กำหนดการอบรมรอบถัดไป

 • รุ่น 81 วันศุกร์ที่ 4 - อาทิตย์ที่ 6  ตุลาคม  2567

 


[Tag]นายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าขายที่ , นายหน้าขายบ้าน , นายหน้ามืออาชีพ , อาชีพนายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด www.Tooktee.com
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
กรรมการผู้จัดการ Asset Grow Co., Ltd
อ. ณัฐจิตา พุ่มเงิน
ผู้ก่อตั้ง บจก.วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. กัญญภัสส์ ตันติวัฒนเสถียร
กรรมการผู้จัดการ บจก.พร้อมท์แอสซิส
อ. เทรซี่ มิเชล บรุพพาเชอร์
Marketing and Sales Manager บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด www.Tooktee.com
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
อ. วิทย์ กุลธนวิภาส
CEO, Keller Williams Thailand
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ.น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช
อ.ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการบริหาร บจก.วินเวสเตอร์
ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม Review
ดูทั้งหมด คลิก >> See all >>
คุณ อาภาพิชญ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในการเป็นนายหน้ามืออาชีพ ได้ปรับทัศนคติเกี่ยวกับนายหน้าเพื่อนำไปต่อยอดความรู้และนำไปใช้ได้จริง
คุณ รจณีวรรณ ไพรนอก ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
ได้ความรู้เพิ่มเติมในหลายมิติเข้าใจ เข้าใจรูปแบบในการทำงานมากขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นและสนใจในด้านนี้ ทำให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีและอยากทำงานในอาชีพนายหน้ามากขึ้น
คุณ ภควุฒิ ทวียศ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 78
ได้รู้จักอาจารย์และพี่ๆน้องๆในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่ม Connetion และได้ความรู้เยอะขึ้นมากเลยครับ
8,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
ลงทะเบียน
Share via

ผู้บรรยาย

Speakers

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด www.Tooktee.com
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
กรรมการผู้จัดการ Asset Grow Co., Ltd
อ. ณัฐจิตา พุ่มเงิน
ผู้ก่อตั้ง บจก.วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. กัญญภัสส์ ตันติวัฒนเสถียร
กรรมการผู้จัดการ บจก.พร้อมท์แอสซิส
อ. เทรซี่ มิเชล บรุพพาเชอร์
Marketing and Sales Manager บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด www.Tooktee.com
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
อ. วิทย์ กุลธนวิภาส
CEO, Keller Williams Thailand
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ.น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช
อ.ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการบริหาร บจก.วินเวสเตอร์
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ Recommend courses