Eng
Thai

THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL

รายละเอียด

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

 • ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ผู้ผ่านการอบรมได้สิทธิ์

 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้ใบรับรองจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้ใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI

 

​หัวข้ออบรม

 • สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต

 • ขั้นตอนการเริ่มต้นสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่

 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

 • การบริหารงานขาย การทำงานเป็นทีม

 • ศิลปะและเทคนิคการหาสินค้ามาขาย (Farming & Listing)

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้ซื้อ เพื่อปิดการขาย

 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Connection)

 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ

 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า

 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่างๆ ที่พึงสังวร

 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า

 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 

 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา

 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ


  หมายเหตุ:
  หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

**วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ


กำหนดการอบรมรอบถัดไป

 • รุ่น 77 วันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567

 


[Tag]นายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าขายที่ , นายหน้าขายบ้าน , นายหน้ามืออาชีพ , อาชีพนายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ ลือศักดิ์ สุขเกษม ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
หลักสูตรนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ อยากไฝ่รู้ เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะ มาเรียน คุ้มค่าเกินคุ้มครับ ขอบคุณโรงเรียนฯมากครับที่จัดหลักสูตรดีๆ ให้กับผู้เรียน และขอบคุณทีมงานทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีครับ
คุณ ธัญญารัตน์ วงษ์โสภา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
การมาอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้มากมาย อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านให้ความรู้ได้อย่างละเอียด ดร.โสภณ น่ารัก เป็นกันเอง จะกลับมาเรียนคลาสต่อๆ ไปอีกแน่นอนค่ะ
คุณ ปริตร ธนะรัชต์ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 74
ได้ความรู้ดีมากๆ ทั้งภาพรวมและรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย นายหน้า มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาฯ - สามารถนำไปปรับใช้กับงานที่ทำได้อย่างดี

8,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. กัญญมล แก้วพิศดาร
นายหน้าอิสระ ประสบการณ์นายหน้ามากกว่า 30 ปี
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด www.Tooktee.com
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
Chief Operating Officer บจก.อีอาร์เอ เฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
อ.ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์
อ. ณัฐจิตา พุ่มเงิน
ผู้ก่อตั้ง บจก.วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ.กรศรัณย์ สุดสวงค์
กรรมการบริหาร บจก.แองเจิ้ล ซิตี้/กรรมการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
อ. เทรซี่ มิเชล บรุพพาเชอร์
Marketing and Sales Manager บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด www.Tooktee.com
อ. สักขฉัฐ เชี่ยวภู่
กรรมการผู้จัดการ บจก. บุญไทย ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
อ. วิทย์ กุลธนวิภาส
CEO, Keller Williams Thailand
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ