รายละเอียด

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

 • ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ผู้ผ่านการอบรมได้สิทธิ

 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้ใบรับรองจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

​หัวข้ออบรม

 • สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ ที่น่าเติบโต

 • ขั้นตอนการเริ่มต้นสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 • ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่

 • การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

 • การบริหารงานขาย การทำงานเป็นทีม

 • ศิลปะและเทคนิคการหาสินค้ามาขาย (Farming & Listing)

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้ซื้อ เพื่อปิดการขาย

 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Connection)

 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าฯ

 • เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า

 • วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่างๆ ที่พึงสังวร

 • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า

 • การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์ 

 • วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา

 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 • CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ


  หมายเหตุ:
  หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

 

 

 

 


กำหนดการอบรมรอบถัดไป

 • รุ่น 78 วันเสาร์ที่ 1 - จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

 


[Tag]นายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าขายที่ , นายหน้าขายบ้าน , นายหน้ามืออาชีพ , อาชีพนายหน้า , นายหน้าอสังหาฯ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความเห็นผู้เข้าร่วมอบรม ดูทั้งหมด คลิก >>
คุณ รัณทา ศิวาอัครกร ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
ได้ความรู้สำหรับเริ่มต้นอาชืพนายหน้าที่ดี และนำไปใช้ในการต่อยอดอาชืพนายหน้าต่อๆไป
คุณ ตรียดา ตรีมรรคา ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
หลักสูตรนี้ให้ความรู้ครบองค์ประกอบ ทั้งให้แนวคิด ความรู้ และทำให้ขั้นตอนของแนวทางต่างๆ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณ พลอยพรรณ วรนุช ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 76
อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์แน่น ให้ความรู้และถ่ายทอดได้ดีมาก สามารถนำไปใช้งานได้จริง

8,000 บาท
(และ VAT 7%)
ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลงทะเบียน
Share via
   

ผู้บรรยาย

ดร. โสภณ พรโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. ธนดล นาครัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. ธารางกูร ทิพย์ลือพร
Property Consultant บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด www.Tooktee.com
อ. รณิดา พลูเอี่ยม
Chief Operating Officer บจก.อีอาร์เอ เฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
อ. นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
อ.ลรินธรณ์ สวัสดิกุลวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์
อ. ณัฐจิตา พุ่มเงิน
ผู้ก่อตั้ง บจก.วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น
อ. ประวิทย์ อนุศิริ
นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ. กัญญภัสส์ ตันติวัฒนเสถียร
กรรมการผู้จัดการ บจก.พร้อมท์แอสซิส
อ. เทรซี่ มิเชล บรุพพาเชอร์
Marketing and Sales Manager บริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด www.Tooktee.com
อ. อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการผู้จัดการบริษัท RE/MAX GreenWay
อ. เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า นายหน้าแห่งประเทศไทย
อ. วิทย์ กุลธนวิภาส
CEO, Keller Williams Thailand
อ. ปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
อ. น้ำทิพย์ พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ บจก.แอเรีย รีเสิร์ช
อ. เค่อเจีย เตียว
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์วี่แลนด์ จำกัด
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ