THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
รวมแบบฟอร์มสัญญาที่สำคัญทางกฎหมาย
ดูทั้งหมด Post: 02 มิถุนายน 2022
Share via
   

 

การทำสัญญาไม่ว่าจะทำสัญญาอะไรก็ตามนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ที่จะทำสัญญาจะต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสัญญานั่นก่อนที่จะลงมือเซ็นสัญญา ดังนั้น 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงได้รวบรวมแบบฟอร์มสัญญา ที่เป็นมาตราฐานทั่วไปที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มาจากเว็บไซด์ Thailaw ซึ่งภายในแบบฟอร์มจะประกอบไปด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดหลักเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะนำไปใช้ทางเราจึงขอแนะนำว่า ควรจะปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายเพื่อที่จะได้เพิ่มเติมหรือแก้ไขให้มีความชัดเจนในการนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

 

ดังนั้น โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงได้ขอนำแบบฟอร์มสัญญาดังกล่าวมาช่วยเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้เข้ามาอ่านทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนายหน้า พัฒนาที่ดิน รับเหมาก่อสร้าง และบริหารทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

 

 

 

สัญญาจะซื้อจะขาย

 สัญญาก่อสร้าง

 

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 

สัญญาจ้างถมดิน

สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด-บ้านจัดสรร     

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

 

สัญญาจ้างเหมารื้อถอนอาคาร

 

 

สัญญาเช่า

สัญญาขายฝาก 

 

สัญญาเช่าที่ดิน

 

สัญญาขายฝาก

สัญญาเช่าบ้าน

 

สัญญาเช่าอาคาร

 

หนังสือสัญญาเช่าอสังหาฯ

 

 

 

สัญญาแต่งตั้งนายหน้า

สัญญาจำนอง

 

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าแบบเปิด

 

สัญญาจำนองที่ดิน

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าแบบปิดทุกราย

 

 

 

หนังสือมอบอำนาจ

 

 

หนังสือมอบอำนาจซื้อ

 

หนังสือมอบอำนาจขาย

 

 

 

 

 

จากตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาทั้งหมดที่ทางเราได้นำมาแบ่งปันกันนั้น จะเห็นได้ว่าในแต่ละแบบนั้นก็มีวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษารูปแบบและตัวอย่างควรจะศึกษาอย่างลึกซึ้งและต้องเข้าใจในสัญญานั้นๆ เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด สับสน ในตัวสัญญานั้นๆ

 

 

สามารถติดต่อและสอบถามบริการ TREBS (อบรม-สัมมนา) และ AREA (ประเมิน-วิจัย)
โทร: 02-295-3905 ต่อ 114 (คุณสัญชัย)
Email: lek2@area.co.th
Line ID : @trebs หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40tfw7135e

 

ขอขอบคุณ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , กรมที่ดิน 

 

Tag : กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ , กฎหมายซื้อขายอสังหาฯ , ข้อกฎหมายอสังหาฯรวมข้อกฎหมาย , อสังหาริมทรัพย์